Wymiana ambasadorów. Radosław Sikorski wręczył nominacje

Wymiana ambasadorów. Radosław Sikorski wręczył nominacje
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Minister kwestii zagranicznych Radosław Sikorski powołał nowych ambasadorów:* Grażynę Bernatowicz**w Czechach i Artura Lorkowskiego w Austrii. *

_ – Republika czeska to panstwo zaprzyjaźniony, ale z którym są kwestii do załatwienia _ a mianowicie powiedział kierownik MSZ w trakcie ceremonii wręczania nominacji. Jak mówił, idzie m. in. o rozwój połączeń infrastrukturalnych i na temat promocję polskiej żywności, której reputacja u naszych południowych sąsiadów w ostatnim czasie się pogorszyła.

Sikorski zwrócił ponadto uwagę, że Republika czeska należą sluzace do najważniejszych partnerów handlowych Polski. Jak mówił, w minionym roku dochody z handlowe wraz z Republiką Czeską wyniosły ponad 14 mld zł więcej niż z Francją badz ze Stanami Zjednoczonymi. _ _

_ – Totez wysyłamy az do Pragi to, co dysponujemy najlepsze. Kobieta minister jawi sie jako jeden z naszych najbardziej doświadczonych dyplomatów. Strata centrali będzie zyskiem Pragi _ – powiedział Sikorski i podziękował Bernatowicz za to, że poprzez pięć czasów pracy na stanowisku wiceministra była dla niego wsparciem jak i równiez _ dobrym duchem resortu _.

_ – Austria to ważny kraj w rozgrywce, jaka ma obszar wokół rzeczy energii i w ogóle gospodarki; to kraj, który trzeba nadal przekonywać jak i równiez do Partnerstwa Wschodniego jak i równiez do dokończenia połączeń na drodze na południu naszego kontynentu _ – powiedział Sikorski. Jak zaznaczył, z tego względu Lorkowski, który przez wiele lat kompetentnie wspierał resort w sprawach ekonomicznych, jest właściwą osobą w stanowisko ambasadora w Wiedniu.

Bernatowicz powiedziała, że w trakcie swej roboty w Pradze będzie dążyła do tego, zeby sympatia Czechów do Polaków była równie wysoka jakim sposobem Polaków az do Czechów. _ – Mamy pewne zmartwienia, jeśli chodzi o żywność, ale nie są to problemy polityczne; to nie jest kwestia złej współpracy ministrów rolnictwa badz innych agend rządowych, ale są najzwyczajniej w swiecie pewne ośrodki, które robią negatywną reklamę polskiej żywności _ – powiedziała oredownik.

Według tej dziewczyny najlepszym antidotum na tę sytuację jest prowadzenie szeroko zakrojonej ofert polskich produktów i przekonywania Czechów az do ich jakości. _ a mianowicie To nie jawi sie byc w sumie faktycznie skomplikowane, ponieważ nasza żywność w relacji cena-jakość jest znakomita _ – zaznaczyła. Do niej zdaniem ważną rzeczą wydaje sie byc też rozwój kontroli w granicy polsko-czeskiej, _ aby mieć sposród naszej strony www pewność, że to odnosnie do Czech wydaje sie wysyłane z Polski, jest prawidłowej jakości _.

Lorkowski powiedział, że podczas swojej pracy po Wiedniu będzie m. in. starał się przekonywać Austriaków do Partnerstwa Wschodniego. a mianowicie _ Austria jest panstwem głęboko zaangażowanym poza wschodnimi granicami UE. Zaangażowanie to ma koloryt przede wszystkim bardzo pragmatyczny i biznesowy _ – powiedział.

Jak zaznaczył, będzie starał się pokazywać Austriakom, że dla efektywnej realizacji celów biznesowych dzieki Wschodzie ważne jest, zeby mieć zapewnioną stabilność polityczną i przejrzystość prawną przy krajach zbytnio wschodnią granicą Unii. a mianowicie _ Zas stabilność polityczną daje mnie powodzenie aplikacji Partnerstwa Wschodniego i to będzie mój sposób przekonywania Austriaków az do tej inicjatywy _ a mianowicie dodał.

Lorkowski podkreślił, że Austriacy mają ambicje, by ich kraj stał się miejscem sprzedazy gazu ziemnego w Europie Środkowej i Wschodniej. _ – Dostrzegamy te ambicje, wiecej jeszcze wspieramy projekt gazociągu Nabucco-West. Z mojego punktu widzenia, to wydaje sie pole az do rozmowy wraz z Austriakami, aby poprzez Słowację czy Republika czeska, gaz tenze mógł dotrzeć także az do Polski _ – powiedział ambasador.

Grażyna Bernatowicz pełniła obowiązki wiceministra spraw zagranicznych ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka od czasu 28 listopada 2007 r. Nadzorowała współpracę dwustronną Naszego kraju z najważniejszymi państwami członkowskimi UE: Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami oraz Hiszpanią. Bernatowicz była też zaangażowana we współpracę z państwami aspirującymi sluzace do członkostwa po Unii, wielokrotnie odwiedzała region Europy Południowo-Wschodniej.

Artur Lorkowski w latach 2003-2009 pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odpowiadał m. in. za uzgodnienie stanowiska Polski w Radzie UE w toku: transportu i energii, konkurencyjność, środowiska, rolnictwa i rybołówstwa. Uczestniczył metrów. in. po negocjacjach części energetycznej Traktatu z Lizbony, pakietu klimatyczno-energetycznego, zniesienia rosyjskiego embargo gwoli polskich produktów rolnych a takze reformy wspólnej polityki rolnej UE. Na połączeniu MSZ i UKIE w 2010 r. rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Strategii Ekonomicznej przy MSZ. W 2010 r. uczestniczył w negocjacjach polsko-rosyjskiego porozumienia lotnego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy