Wydaje sie zgoda KNF na przejęcie BZ WBK

Wydaje sie zgoda KNF na przejęcie BZ WBK
27 lipca, 2020
Category: gielda

Komisja Przegladu Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia za posrednictwem Banco Santander SA wraz z Hiszpanii dzialaniu w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50 procent ilosci głosów dzieki walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK SA.

_ Oceniając rękojmię robienia obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła pod uwagę ostatecznie złożone za posrednictwem inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, m. in. w zakresie pomocy kapitałowego, notowania akcji banku na GPW oraz autonomii banku w grupie _ – napisano po komunikacie.

[ ( http://static1./i/h/94/t40798.jpg ) ] (http://www./banki/wiadomosci/artykul/bz;wbk;na;razie;nie;zniknie;z;rynku,117,0,765045.html) BZ WBK póki co nie zniknie z rynku
KNF wyraziła także zgodę na planowane pośrednie kupno przez Banco Santander akcji w liczbie, która sprawi przekroczenie 50 proc. cyfry głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: Domu Maklerskiego BZ WBK oraz BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz osiągnięcie 50 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BZ WBK AIB Asset Management i BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych.

Komisja wydała również zgodę na osiągnięcie 10 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: BZ WBK Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnychoraz Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

[ ( http://static1./i/h/94/t40798.jpg ) ] (http://www./banki/wiadomosci/artykul/santander;wezwal;do;sprzedazy;akcji;bz;wbk,107,0,767083.html) Santander wezwał az do sprzedaży dzialaniu BZ WBK
Dzieki początku lutego Banco Santander ogłosił wezwanie na stu proc. dzialaniu BZ WBK po cenie 226, 89 zł za sztukę. Zapisy na akcje objęte wezwaniem potrwają od 24 02 do 25 marca. Planowana data wykonania transakcji sprzedaży na GPW to 29 marca.

Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli co najmniej 51. 153. 210 akcji, stanowiących 70 % całkowitej ilosci walorów, bedzie objętych zapisami. We wrześniu ubiegłego r. Allied Irish Banks (AIB) zdecydował o sprzedaży aktywów w Polsce zbytnio łączną cenę 3, 1-wsza mld euro na rzecz Banco Santander. Zbytnio pakiet 51, 41mln akcji (stanowiących 70, 36% kapitału) BZ WBK hiszpański bank ma zapłacić 11, 67 mld zł, czyli w porzadku. 2, dziewiec mld euro.

Transakcja miała być dokonana poprzez publiczną ofertę sprzedaży 100% dzialaniu BZ WBK. Santander zadeklarował też w wezwaniu, że zamierza utrzymać akcje banku w obrocie na GPW.

Czytaj po Dodaj wykresy do Twej wlasnej strony internetowej