Włochy: prestiżowy miesięcznik pisze na temat sukcesie Polski

Włochy: prestiżowy miesięcznik pisze na temat sukcesie Polski
Author:
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Polska, Europa bez euro a mianowicie pod takowym hasłem ukazał się przy czwartek pierwszy w 2014 roku nr prestiżowego włoskiego miesięcznika Limes, poświęcony danemu krajowi. Na 200 stronach dokonano zestawienia polskiej historii i obecnego sukcesu gospodarczego.

_ Przy duchu niemieckiej gospodarki, lecz z własną walutą _ – naprawde opiniotwórcze pismo przedstawia Polskę prawie dziesieciu lat wedlug wstąpieniu sluzace do Unii. Duzo miejsca poświęca dobrej sytuacji gospodarczej, nazywając to zjawisko _ cudem w Warszawie _.

W wywiadzie, opublikowanym na łamach pisma wydawanego przez koncern dziennika _ La Repubblica _, szef dyplomacji Radosław Sikorski pytany o priorytety polskiej polityki zagranicznej odpowiedział: _ Przede wszystkim to silna Polska przy silnej Unii Europejskiej _. Zwrócił uwagę na znaczenie stabilnego systemu euroatlantyckiego i fundamentalnej roli NATO. Jako trzeci priorytet wymienił politykę regionalną, w tym Partnerstwo Wschodnie.

Zapytany o to, czy Naszym narodzie jako członkowi UE wiecej odpowiada pozostawanie poza strefą euro, wyjaśnił: _ Wejście do strefy euro, fundamentu integracji europejskiej, jest wlasnym celem strategicznym _. Wyraził przekonanie, że aby Nasz kraj mogła _ z poczuciem bezpieczeństwa _ działać w zakresie wspólnej waluty, konieczne wydaje sie spełnienie dwóch fundamentalnych warunków: definitywne rozwiązanie kryzysu po strefie ó oraz wlasciwe przygotowanie Lokalny do przyjęcia euro.

_ Jesteśmy zdeterminowani, by spełnić wszystkie wymogi z Maastricht. Przyjęcie wspólnej europejskiej waluty oznacza dla osób potwierdzenie tych popularnych aspiracji jak i równiez gotowość wzięcia przez nas odpowiedzialności za politykę gospodarczą strefy euro _ – stwierdził Sikorski.

W łamach _ Limes _ zamieszczono także artykuł publicysty Cezarego Michalskiego _ Kult smoleńska _, który przybliżył nieznaną praktycznie Włochom dyskusję wokół kleski Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku. Michalski napisał na temat _ rusofobicznej i antyeuropejskiej _ krajowej prawicy, która mówi o zamachu. Dodał, że ultrakonserwatyści liczą na tek krok, że _ dzięki wstecz mitowi, podkreślanemu z emfazą przez Kościół _, wygrają następne decyzje.

Publicysta dziennika _ La Repubblica _ Andrea Tarquini, piszący na temat Polsce od kilku dekad, przedstawia portret naszego kraju oscylującego między _ imperatywami euroatlantyckimi _ a pragnieniem pozycji protagonisty w Wschodzie. _ Euro nie jest przeznaczeniem _ – dodaje, pisząc o wątpliwościach wokół wspólnej waluty. Zwracając uwagę na wielkie zmiany, jakie dokonały się w Polsce, kładzie nacisk na to, że nieduzo rządów w Unii Europejskiej może pochwalić się takimi sukcesami ekonomicznymi i wzrostem gospodarczym, jak „” Donalda Tuska.

_ Limes _ publikuje też opinię włoskich ekonomistów, których zdaniem kryzys po strefie ó może aczkolwiek zagrozić Polsce.

Znany włoski polonista Luigi Marinelli przy tekście _ Kim są Polacy _ dokonał zaś analizy _ polskiej duszy _, począwszy od mesjanizmu i sarmatyzmu, na podstawie tekstów.

Pismo przybliża też opinie, że iluzją jest to, iż Polska wydaje sie strategicznym sojusznikiem USA, czegoz dowodzi według tej tezy między innymi fiasko planów tarczy antyrakietowej. Włoski publicysta Dario Fabbri zastanawia się, czy prezydent Barack Obama _ zdradzi Warszawę wraz z Moskwą _.

21 stycznia w Rzymie odbędzie się oficjalna prezentacja specjalnego numeru _ Limes _ na temat Polski. Udział w niej wezmą byli premierzy Lokalny i Włoch: Włodzimierz Cimoszewicz i Massimo D’Alema.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy