W piątek kończy się rok szkolny

27 lipca, 2020
Category: rózne

# Dochodzi wiadomosc o listach minister oswiaty na zakończenie roku szkolnego #

24. 06. Warszawa (PAP) – Dla 5, szóstej mln pociechy i młodzieży oraz około 650 tys. nauczycieli zakończy się w piątek dwanascie miesiecy szkolny 2009/2010. Około 360 tys. pociechy kończących Jak i równiez klasy szkoły podstawowej dostanie swoje na wstepie świadectwa oswiatowe; wśród nich będą owe, które rozpoczęły naukę po wieku szesc lat.

W związku wraz z końcem r. szkolnego minister edukacji Katarzyna Hall wystosowała specjalne ewidencje do uczniów, rodziców jak i równiez nauczycieli, w ponizszym do profesorów i wychowawców pracujących w szkolnictwie szczególnym i po oświacie polonijnej.

„Dziś kończy się dwanascie miesiecy szkolny. Dwanascie miesiecy wytężonej pracy uczniów, nauczycieli oraz rodziców, których rolę trudno przecież przecenić. Rozpoczynające się urlop będą gwoli wszystkich czasami wypoczynku jak i równiez zbierania ciepla na kolejny rok szkolny” – napisała minister. Zwracając się bezpośrednio do uczniów życzyła wykladzinom pogody demona i wielu niezapomnianych przygód. „Szczególnie przykuwam się az do uczniów z terenów, które ucierpiały po niedawnej powodzi. Mam nadzieję, że wbrew trudnej kwestii, w jakiej się znaleźliście, uda się tobie wypocząć, by po wakacjach w pełni sił wrócić do nauki” – zaznaczyła Hall.

Dziękując nauczycielom przypomniała, że mijający rok szkolny był w istotnej części dla tych propozycji bardzo robotny. „W krajowej szkole przedstawione zostały zmiany, które wymagały dodatkowej uwagi i roboty z państwa strony” – napisała. Zapewniła, że choć przygotowywane są zmiany przy kształceniu uczniów ze nadzwyczajnymi potrzebami edukacyjnymi, to dotychczasowa organizacja robocie szkół jak i równiez ośrodków specjalnych nie zostanie zmieniona.

Hall przypomniała także, że wspieranie ksztalcenia polskiego języka i polskiej kultury zbyt granicą pozostaje jednym z priorytetów MEN.

Mijający rok szkolny przyniósł kilkanascie znacznych zmian w naszych szkołach. Rozpoczęto reformę szkolnictwa. Od jednej września w przedszkolach, I klasach szkół podstawowych i I klasach gimnazjów obowiązywała nowa baza programowa nauczania. W podstawie tej określone są cele i treści nauczania, umiejętności uczniów i zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane potem odpowiednio w programach nauczania. Jest ona też bazą do notowania podręczników szkolnych.

Nowa istota programowa będzie wprowadzana przy życie sukcesywnie przez 8 lat – w nowym roku szkolnym obowiązywać będzie także przy II klasach podstawówek i gimnazjów i tak dalej., aż obejmie wszystkie klasy i gatunki szkół. Uczniowie starszych roczników będą się nadal uczyć według starej podstawy programowej.

Wprowadzenie oryginalnej podstawy wiąże się wraz z rozpoczęciem stopniowego obniżania stulecia rozpoczynania nauczania w uczelni podstawowej a mianowicie we wrześniu obok siedmiolatków w Jak i równiez klasach pojawiły się też sześciolatki. Póki co o tym, badz dzieci młodsze rozpoczną naukę, decydują rodzice, od 1 września 2012 r. obowiązek szkolny zawiera już kazde dzieci 6-letnie.

W mijającym roku szkolnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej trafiło zaledwie 14, 8 tys. sześciolatków, czyli tylko kilkanascie procent. Najwięcej sześcioletnich dzieci rozpoczęło naukę na Mazowszu i na Pomorzu Gdańskim.

W inny sposób się stało, jeśli rozchodzi o pięciolatki w przedszkolach. Od tego roku kalendarzowego szkolnego samorządy muszą zapewnić przedszkola kazdemu dzieciom 5-letnim, jeśli katalogów rodzice tegoz chcą. Z tej możliwości rodzice skorzystali bardzo chętnie.

Z nowym rokiem po gimnazjach pojawiła się też obowiązkowa nauka drugiego języka obcego. Wcześniej zajęcia z drugiego języka odbywały się tylko po tych szkołach, gdzie zdecydował o tym samorząd, jako organ prowadzący daną szkołę. Obowiązkowa nauka drugiego języka zaczynała się przed chwila w uczelni ponadgimnazjalnej.

Natomiast tegoroczni maturzyści byli glównym rocznikiem, którzy po duzej liczby latach przerwy, musiał obowiązkowo na maturze przystąpić az do egzaminu wraz z matematyki. Matma była trzecim obowiązkowo zdawanym pisemnie przez wszystkich maturzystów przedmiotem – nieopodal pisemnego testu z języka polskiego jak i równiez języka obcego nowożytnego. Nie są wciaz znane rezultaty matur; Centralna Komisja Egzaminacyjna ma je ogłosić trzydziestu czerwca.

Przy związku wraz z światowym kryzysem gospodarczym wychowawcy w r. szkolnym 2009/2010 nie dostali zwyczajowej styczniowej podwyżki wynagrodzeń. Zgodnie z porozumieniem, jakie we wrześniu ub. r. podpisał z rządem największy związek zawodowy działający w oświacie – Związek Nauczycielstwa Polskiego – przy 2010 r. będzie jedynie jedna jesienna podwyżka na rzecz nauczycieli na temat 7 proc.; od września wysokość minimalnego wynagrodzenia elementarnego nauczycieli, przy zależności od ich kategorii awansu fachowego – wzrośnie od 133 zł sluzace do 182 zł brutto. Rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli w 2011 r. rząd ma rozpocząć ze związkowcami w lipcu.

Wczesną wiosną resort oswiaty rozpoczął narady dotyczące planowanej reformy szkolnictwa zawodowego jak i równiez pomocy mlodziezy szkolnej o osobliwych potrzebach oswiatowych.

Maj i czerwiec po wielu szkołach to był czas naznaczony powodzią. Przy części szkół i przedszkoli czasowo poodwoływano zajęcia na skutek ewentualnego zagrożenia wodą; część placówek istotnie woda zalała. Według danych empirycznych MEN, wartość zniszczeń po szkołach wywolanych powodzią to 58, 12 mln zł, a przy przedszkolach – 8, 2 mln zł. Zniszczeniu uległy 954 szkoły i 159 przedszkoli. Wymiar zniszczeń wydaje sie różny; kapitalnego remontu domaga sie 67 szkół i czternascie przedszkoli.

Na wyjazdach szkolnych tzw. zielonych szkołach, sfinansowanych ze środków MEN, było lub jeszcze w tych propozycji uczestniczy 1956 uczniów z terenów powodziowych. Także w czasie wakacji na kolonie jak i równiez obozy opłacane przez resort wyjedzie wiecej niz 3 tys. dzieci – takie zapotrzebowanie zgłosiły przy kuratoriach samorządy. W wsparcie dzieciom dotkniętym powodzią włączyły się też same samorządy, organizacje pozarządowe oraz sponsorzy, dlatego – według szacunków ministerstwa edukacji – przy wyjazdach edukacyjnych i wakacyjnych bierze badz weźmie udział kolejne kilka tysięcy najmlodszych.

Z robionych co roku za posrednictwem CBOS sondaży wynika, że na wakacje wyjeżdża mniej niż połowa najmlodszych. W informacji opublikowanych jesienią ub. r. wynika, że w 2009 r. 44 proc. proc. rodzin, przy których są uczniowie, wszystkie dzieci przez co najmniej tydzień wypoczywały poza domem, zas 8 proc. rodzin zorganizowało tygodniowy wypoczynek tylko na rzecz części wraz z swoich dzieci. 48 proc. przyznało, że żadne wraz z dzieci w ich mieszkaniu nie wyjechało na wakacje.

Z badania wyplywa, że dywanom lepsza sprawa materialna i poziom wykształcenia rodziny, tymze większe okazje na wakacje dla dziecka. Częściej wyjeżdżają też dzieci wraz z wielkich miejscowosci. Najczęstszym motywem spędzania wczasów w domu wydaje sie brak pieniędzy.

Najpopularniejszą formą wypoczynku wśród uczniów, którzy wyjechali, w co najmniej tygodniowy wypoczynek, był wyjazd z rodzicami (54 proc. ) i pobyt u dziadków albo dalszej rodziny (44 proc. ). Mniej rodzin zapewniło uczniom udział w zorganizowanym wypoczynku dzieki koloniach, obozach (38 proc. ) albo umożliwiło wyjazdy samodzielne a mianowicie z rówieśnikami lub osobno (24 proc. ).

Podczas ostatnich ferii pracę zarobkową podjął niemalze co trzecia czesc (30 proc. ) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, niemal co dziesiąty (8 proc. ) gimnazjalista i co dwudziesty (6 proc. ) uczeń szkoły podstawowej. (PAP)

dsr/ abe/ jbr/