Tusk do nauczycieli: dojdziemy do ładu ws. zmian w systemie oświaty

27 lipca, 2020
Category: inne

*Premier Donald Tusk zapewnił w sobotę protestujących profesorów, że wspólnie uda się „dojść sluzace do ładu” jeśli chodzi na temat planowane poprzez rząd modyfikacje w programie oświaty. Przyznał jednak, że może być spór dotyczący nowelizacji Karty Nauczyciela, w tym urlopów dzieki podratowanie zdrowia. *

W Warszawie obstaje ogólnopolska okazywanie Związku Nauczycielstwa Polskiego ponizej hasłem „Dość Tego”. Związkowcy sprzeciwiają się planowanym udoskonaleniom w ustawie o programie oświaty jak i równiez Karcie Nauczyciela; chcą pierwotnego wycofania.

Grupka przedstawicieli protestujących zebrała się też ponizej Areną Ursynów, gdzie prowadzona jest się konwencja krajowa PO. Premier rozmawiał ze związkowcami przed rozpoczęciem zjazdu. 1-a z nauczycielek przypomniała po rozmowie z Tuskiem, że demonstrujący nie zaakceptowac zgadzają się na modyfikacje w programie oświaty, w którym miejscu – jakim sposobem mówiła a mianowicie „bocznymi drzwiami drewnianymi próbuje się wprowadzić komercjalizację szkół”.

Szef rządu podkreślił, że wydaje sie byc „systematycznie z kontaktem z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. „Miałem niedawno okazję z zanim rozmawiać m. in. w ten sposób problemie. Zdaje mi się, że akurat w sprawie komercjalizacji, zagrożenia komercjalizacją szkół to mamy poniekad wspólne nastawienie, jeśli idzie szczególnie na temat przepisy dotyczące podmiotów, które mogą przejmować” – zadeklarował premier.

Jakim sposobem ocenił, „tutaj jakiegoś szczególnego sporu nie będzie”. Jak dodał, nie dotyczy to również komisji dyscyplinarnych. Według niego, dysputa będzie dotyczyła natomiast „na pewno niektórych punktów Karty Nauczyciela”, a prawdziwy spór – swiezych zasad przyznawania urlopów dzieki podtrzymanie stanu zdrowia.

Jak zauważył, jest duzo zawodów które potrzebują tego rodzaju urlopów, np. górnicy. „Ja uważam, że na pewno dojdziemy do ładu, chociaż jakieś różnice się pojawią. Tak z ręką na sercu możecie się spodziewać, że ci, którzy chcą trochę więcej zabrać są gdzie indziej, nie tutaj” – powiedział premier.

Po projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (w tzw. ustawie rekrutacyjnej) ZNP krytykuje zapisy umożliwiające przekazywanie szkół przez samorządy osobom prawnym i fizycznym, w tym związkom komunalnym, bez względu w liczbę uczniów. Związkowcy chcą wycofania za posrednictwem rząd sugestii zatrudniania w przedszkolach osób niebędących nauczycielami oraz zatrudnianie w szkołach nauczycieli, jako osoby wspomagające, na podstawie przepisów kodeksu robocie, a nie Karty Nauczyciela.

ZNP neguje też część propozycji odmian w ustawie Karta Nauczyciela. Chodzi metrów. in. na temat propozycję dotyczącą przyznania samorządom wpływu dzieki awans profesjonalny nauczycieli oraz o umiejscowieniu komisji dyscyplinarnych dla instruktorów przy samorządach.

Związkowcy sceptycznie oceniają także propozycje: nieznanego systemu wynagradzania nauczycieli niegwarantującego – wedlug związkowców a mianowicie osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, włączenie do wynagrodzeń dodatków wiejskich, prowadzenia dzienniczków periodu pracy, obnizenie prawa sluzace do urlopu dla poratowania stanu zdrowia i nowy sposób przechodzenia urlopów wypoczynkowych.

Projekt nowelizacji ustawy na temat systemie oświaty został po czwartek skierowany przez połączone komisje Sejmowe: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do kolejnych prac w podkomisji. Pracom nad przedtem nadano modus pilny, tak by drugie czytanie projektu oraz głosowanie nad nim odbyły się na następnym posiedzeniu Sejmu, na początku grudnia.

Nastepnie projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela pod koniec września został skierowany za posrednictwem MEN do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Na początku listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do MEN o wycofanie do 15 listopada wraz z projektów nowelizacji ustaw: na temat systemie oświaty i Karta Nauczyciela zapisów negatywnie ocenianych przez związek. Od poniedziałku trwa fabula protestacyjna a mianowicie oflagowano szkoły. W środę prezes ZNP poinformował, że nie zaszły żadne okoliczności, by manifestację odwołać. (PAP)

mkr/ ls/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy