Trybunał UE: Polska skazana ws. dyrektywy o homologacji pojazdów

Trybunał UE: Polska skazana ws. dyrektywy o homologacji pojazdów
Author:
27 lipca, 2020
Category: inne

# przystaje komentarz resortu infrastruktury #

27. 10. Luksemburg (PAP) a mianowicie Na wniosek Komisji Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości UE skazał Polskę zbyt niepełne wdrożenie unijnej dyrektywy z 2008 roku w sprawie homologacji ciężarówek, samochodów dostawczych i autobusów, a także za deficyt informacji o polskich przepisach w tym zakresie.

Resort infrastruktury prognozuje, że wzór ustawy, zaakceptowany już poprzez stały Komitet Rady Ministrów, po przyjęciu przez rząd będzie niezwłocznie skierowany az do Sejmu na rozpoczęciu kolejnej kadencji.

Trybunał orzekł przy czwartek, że nie przyjmując w wyznaczonym terminie (kwiecień 2009 roku) wszelkich przepisów ustawodawczych, wykonawczych jak i równiez administracyjnych niezbędnych dla wdrożenia dyrektywy i nie powiadamiając Komisji Europejskiej o ludzi przepisach, Polska uchybiła zobowiązaniom, które w serwisie ciążą na mocy prawa UE.

Trybunał wytknął, że po żadnym etap postępowania poprzedzającym złożenie przez KE skargi do Luksemburga, Polska nie powiadomiła na temat krajowych regulacjach, które wdrażają dyrektywę. Przed chwila w pod koniec lata 2010 roku, czyli już po wniesieniu skargi, Polska formalnie zapewniła, że rozkaz została prawidlowo i po całości wdrożona do polskiego prawa.

Oprócz tego sędziowie odrzucili argument Lokalny, że niektóre przepisy dyrektywy nie podlegały obowiązkowemu wdrożeniu, bowiem mają charakter dyskrecjonalny, ściśle fachowy albo nie są nakierowane do krajów członkowskich, jedynie do Komisji Europejskiej badz Rady UE.

Trybunał przypomniał, że każdy kraj UE jest zobowiązany do przyjęcia w ramach krajowego systemu prawnego wszelkich środków „niezbędnych do zapewnienia pełnej skuteczności dyrektywy, zgodnie z celem, któremu kobieta służy”.

Dyrektywa ma w celu postep konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego i uproszczenie procedur homologacji. W miejsce poszczególnych homologacji po 27 panstwach UE, stosuje w praktyce wspólnotową homologację, opartą w zasadzie pełnej harmonizacji i wzajemnego uznawania (znak EC). Chodzi o to, zeby producenci zdolali od razu wprowadzać na cały wspólny unijny rynek ciężarówki, autobusy, autokary, samochody dostawcze albo części i podzespoły. W biznesi, państwa członkowskie mają udzielać homologacji jedynie takim pojazdom, częściom, układom lub oddzielnym zespołom fachowym, które spełniają wspólnie przyjęte standardy jak i równiez dzięki wstecz homologacja jest uznawana w całej UE.

Taki system obowiązuje już w zwróceniu do samochodów osobowych, motocykli i ciągników rolniczych. Nowelizacja z roku 2007 pobudza go na pozostałe nazwy pojazdów na drodze.

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik resortu infrastruktury Mikołaj Karpiński, ministerstwo zapoznaje się wraz z wyrokiem co do dotyczącej niepełnego wdrożenia poprzez Polskę przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

„Ustawa, która miała dopełnić wdrożenie przepisów ww. dyrektywy, nie zdążyła trafić do Sejmu przed końcem jego kadencji z uwagi na skomplikowaną materię przepisów, konieczny termin na narady społeczne i brak opracowania przez Komisję Europejską aktualnych załączników az do ww. instrukcje. Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, iż projekt tejze ustawy, który został zaakceptowany przez stały Komitet Rady Ministrów, wedlug przyjęciu za posrednictwem Radę Ministrów, zostanie niezwłocznie skierowany sluzace do Sejmu po rozpoczęciu kolejnej kadencji Parlamentu” – zaznaczył. (PAP)

kot/ luo/ pad/ jbr/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy