Szkolnictwo wyższe w naszym kraju. Zasady przyznawania stypendiów niezgodne z konstytucją?

Szkolnictwo wyższe w naszym kraju. Zasady przyznawania stypendiów niezgodne z konstytucją?
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Trybunał Konstytucyjny zbada jutro zgodność z Konstytucją zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym, uprawniających studenta uczącego się w dwóch kierunkach do pobierania stypendium rektora czy ministra tylko na jednym, zawartym przez faceta, kierunku.

Konkluzja o zbadanie zgodności wraz z Konstytucją RP zapisów ustawy Prawo na temat szkolnictwie wyższym (art. 184 ust. 4 i 5) w październiku 2012 r. złożyła rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym sposród 2011 roku kalendarzowego wprowadziła dok, zgodnie z którym student, uczący się równocześnie na paru kierunkach, może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora badz ministra np. za efekty w nauce tylko na jednym, zawartym przez faceta, kierunku. Świadczenia te nie zaakceptowac przysługują też studentowi, który po ukończeniu jednego nurcie studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku. Wyjątkiem wydaje sie sytuacja, po której student po zakończeniu studiów licencjackich uczy się na studiach drugiego kategorii, by uzyskać tytuł magistra lub równorzędny.

_ Sluzace do dnia trzydziestu września 2011 r. student mógł uzyskać pomoc materialną w postaci stypendium za wyniki w nauce na każdym kierunku studiów, a także kontynuując na ukończeniu jednego kierunku studiów naukę w drugim kierunku, jeśli tylko spełniał kryterium określone w regulaminie okreslonym przez rektora. Sytuacja przy omawianym obszarze uległa radykalnej zmianie z wejściem przy życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. _ – zauważyła w swoim wniosku z 2012 roku RPO.

Lipowicz złożyła więc wniosek na temat zbadanie zgodności powyższych przepisów z artykułami 32. i 70. Konstytucji RP. Wedlug nimi nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub ekonomicznym z jakiejkolwiek badz przyczyny, a władze publiczne mają zapewnić obywatelom uniwersalny i równy dostęp az do wykształcenia.

Wedlug Lipowicz zapisy ustawy prowadzą do nierównego traktowania studentów, którzy uzyskują dobre efekty w nauce na więcej niż okreslonym kierunku. _ Przepis art. 184 warg. 4 Uprawnienia o szkolnictwie wyższym ograniczając prawo do otrzymywania stypendium za porzadne wyniki w nauce sluzace do jednego nurcie studiów w sytuacji, gdy studenciak studiuje równocześnie na kilkunastu kierunkach i otrzymuje rzetelne wyniki na co najmniej dwóch z tych propozycji, jest sprzeczny z zasadą sprawiedliwości społecznej _ – argumentuje RPO.

Jak wyjaśnia, takie ograniczenie oznacza albowiem, że nie istnieje znaczenia nakład pracy i zasługująca w nagrodę motywacja osoby, która osiąga porzadne wyniki dzieki więcej niż jednym studiowanym przez nią kierunku studiów. Tymczasem a mianowicie zwraca uwagę RPO – podjęcie nastepnego kierunku wiąże się wraz z dodatkowymi obowiązkami, które wymagają wysiłku jak i równiez czasu, które mogłyby być wykorzystane przy inny sposób, np. na podjęcie innego zajęcia, w szczególności zarobkowego. Niemal zawsze wiąże się też z koniecznością dysponowania odpowiednich materiałów, podręczników, albumów tematycznych, a te nie zawsze dostępne są nieodpłatnie. – _ O ile przedmiotowe ograniczenie zdaje się być sprawiedliwe w wypadku świadczeń, które mają socjalny charakter, do tego stopnia nie można je za takie uznać w przypadku świadczeń, które mają charakter motywacyjny _ a mianowicie zauważa Lipowicz.

Rzecznik wskazuje też, że zgodnie z art. 181 warg. 6 Uprawnienie o szkolnictwie wyższym student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora na rzecz najlepszych studentów i stypendium ministra zbytnio osiągnięcia po nauce. _ Jeżeli więc student może otrzymać wiecej niz jeden stypendia – rektora i ministra – za takie same osiągnięcia w jednym nurcie studiów, to tym bardziej uzasadnione jest wypłacanie stypendiów zbyt wzorowe osiągnięcia w nauce na różnych kierunkach _ – argumentuje RPO.

Przy Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie czeka też wniosek, złożony przez posłów PiS, na temat zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy Prawo na temat szkolnictwie wyższym dotyczących odpłatności za drugi kierunek studiów. Opłaty za dodatkowe wyzwania studiów również wprowadziła nowelizacja ustawy sposród 2011 r..

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy