Sejm znowelizował ustawę nakładającą akcyzę na gaz

27 lipca, 2020
Category: rózne

Sejm znowelizował przy piątek ustawę o podatku akcyzowym. Przyjęta przez Sejm nowela nakłada akcyzę w gaz ziemny, wprowadzając regulacje unijne. Jednocześnie wprowadza szeroki wachlarz zwolnień z akcyzy na gaz.

Zbyt nowelizacją opowiedziało się 304 posłów, 1 był sprzeczny, a 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę zgłoszoną za posrednictwem PiS i przewidującą koszty utrzymania zerowej zaplaty akcyzy na CNG – sprężony gaz ziemny.

Nowelizacja implementuje do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2003/96/WE dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Obecnie w naszym kraju obowiązuje zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, jednak a mianowicie zgodnie z ustawą o datku akcyzowym a mianowicie zwolnienie to wygasa sposród końcem października 2013 roku kalendarzowego.

Zgodnie z oceną skutków regulacji gdyby projektowaną akcyzą objąć cały zużywany w Polsce gaz, to przyjmując poziom zużycia z 2010 r., innymi slowy 14, cztery mld m sześc., podatek przyniósłby 535 mln zł. Jednak na skutek licznych zwolnień dochody budżetu szacuje się na 116 mln zł rocznie.

Zwolnieniu podlega gaz przeznaczony az do celów opałowych przez domy, organy administracji publicznej, wojsko, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, żłobki jak i równiez kluby dziecięce, szpitale, przychodnie i inne podmioty medyczne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także organizacje pożytku publicznego.

Zwolnione z akcyzy mają być też paliwa gazowe kierowane do celów opałowych; idzie o przewóz towarów i pasażerów koleją, wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracja), czynnosci rolnicze, ogrodnicze, hodowlę rybek slodkowodnych oraz leśnictwo, procesy mineralogiczne, elektrolityczne, metalurgiczne itp. Zwolnieniem objęto również biogaz, używany w kogeneracji.

Zwolnieniu podlegać będzie także użycie wyrobów gazowych po celach opałowych przez zakłady energochłonne, w których wprowadzony został program podnoszący efektywność energetyczną. Za taki uklad projekt uważa m. in. ETS a mianowicie czyli zwolnienie obejmuje instalacje objęte w europie systemem gospodarki emisjami. Zakład energochłonny definiuje się jak podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych po wartości produkcji sprzedanej siega nie w mniejszym stopniu niż 5 proc. przy skali roku kalendarzowego.

„Kształt akcyzy będzie miał wpływ na funkcjonowanie rynku gazu, działającego na Towarowej Giełdzie Energii” – podkreślił w rozmowie z PAP prezes TGE Ireneusz Łazor. Jak tłumaczył, zgodnie z ustawą akcyzą obciążony jest przedostatni uczestnik sprawie – tzw. podmiot pośredniczący, czyli spółka, która odsprzedaje gaz az do finalnego klienta gazowego.

„Gdy uczestnik rynku kupuje gaz na giełdzie jako podmiot pośredniczący, natomiast następnie odsprzedaje go az do finalnego nabywcy lub zużywa na własne potrzeby, płaci akcyzę na 25 dniach” – wyjaśnił prezes TGE.

Natomiast sytuacja jest inna, gdy gaz na giełdzie kupuje nabywca finalny, poniewaz – jakim sposobem powiedział Łazor – wówczas akcyzę w tych wypadkach będzie musiała naliczać i odprowadzać giełdowa izba rozliczeniowa, która – jako podmiot rozliczający wszystkie transakcje giełdowe – jest obecna przy każdej transakcji.

„W takim przypadku akcyza musi być naliczona jak i równiez pobrana już przed transakcją sprzedaży gazu, gdyż izba musi zabezpieczyć zapłatę naszej akcyzy. Tego rodzaju rozwiązanie podnosi zatem koszta bezpieczeństwa rozliczeń, kiedy uczestnikiem rynku giełdowego będzie chciał być klient finalny, natomiast nie pośredniczący podmiot gazowy” – ocenił Łazor.

Prezes TGE podkreślił, że giełda jest przygotowana na oba rozwiązania, tj. na sprzedaż gaz w giełdzie az do podmiotu pośredniczącego, jak i do finalnego. Jednakze – w jego opinii – idealnym prorynkowym rozwiązaniem byłoby zapoczatkowanie zasady wzgledem wyrobów gazowych nabywanych w obrocie giełdowym, że podatnikiem jest dopiero nabywca gazu, a nie zaakceptowac sprzedawca. „To zapewniłoby kazdemu uczestnikom sektorze, pośredniczącym i finalnym, równy do jego dostęp” a mianowicie mówił. (PAP)

wkr/ pad/ bk/