Sąd UE uznał zbyt nieważną decyzję KE dot. podatku od sprzedaży detalicznej

Sąd UE uznał zbyt nieważną decyzję KE dot. podatku od sprzedaży detalicznej
27 lipca, 2020
Category: gielda

„Wskazując na błędy popełnione przez Komisję przy ustalaniu ‚normalnego’ programu podatkowego jak i równiez celu owego systemu, Sąd podkreślił, że w ramach inspekcji, którą sprawuje ona po odniesieniu az do środków podatkowych mogących stanowić pomoc państwa, Komisja nie zaakceptowac może a mianowicie chyba, że pojawia się oczywista niespójność – zdefiniować zamiast konkretnego państwa członkowskiego charakteru i struktury tego systemu, nie ryzykując przy tym naruszenia kwalifikacji tego państwa w dziedzinie podatkowej. W odniesieniu do sprawy, czy konstrukcja opodatkowania wybierana przez władze polskie jest sprzeczna wraz z celem owego systemu, Sąd, opierając się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, zauważył, że istnieją przyczynki, których rys nie stoi na drodze temu, aby towarzyszyły dywanom mechanizmy modulacji mogące nawet przyjąć formę zwolnień, przy czym mechanizmy owe nie muszą prowadzić sluzace do przyznania selektywnej korzyści. A zatem w przypadku podatku od przychodów wyznacznik modulacji, które przybiera formę progresywnego opodatkowania od
określonego, chociazby wysokiego, progu, i które może odpowiadać woli, by obejmować opodatkowaniem działalność przedsiębiorstwa tylko w takim przypadku, gdy działalność ta osiąga określone wymiary, nie implikuje samo po sobie egzystowania selektywnej korzyści” – odczytujemy w komunikacie.

Na mocy woli z dnia 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od momentu sprzedaży szczególowej. Komisja wskazywała, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom na temat niskich przychodach selektywną przewagę nad pierwotnego konkurentami, wraz z naruszeniem unijnych zasad wsparcia państwa. Jednocześnie Komisja Europejska wydała postanowienie zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tegoz podatku do czasu zakończenia jego zestawienia przez Komisję (tzw. regulamin zawieszenia).

W grudniu 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od momentu sprzedaży szczególowej, która ma na zamysle przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania regulacji począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.