Samorządy krytykują ustawę metropolitalną

27 lipca, 2020
Category: system gospodarczy

Przedstawiciele samorządów wojewódzkich krytykują rządowy projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy terytorialnej. Ich zdaniem, w obecnej formie ustawa nie pomoże rozwiązywać problemów aglomeracji.

Projektowi ustawy poświęcone było spotkanie zespołu do spraw metropolii, działającego przy Konwencie Marszałków Województw RP. W najbliższym posiedzeniu konwent posiada przyjąć wypracowane dziś stanowisko w sprawie sporzadzanych obszarów metropolitalnych.

Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem zakłada się, że w grudniu projekt ustawy trafi pod spodem obrady rządu, a w styczniu a mianowicie Sejmu. Zastrzeżenia samorządowców pobudza m. in. fakt, że projekt nie precyzuje kwalifikacji w relacjach pomiędzy zespołem miast jak i równiez obszarem metropolitalnym, zarówno na rynku zarządzania, oraz prowadzenia polityki rozwoju poszczególnych zespołów.

  • ZOBACZ TAKŻE:
  • Częstochowa potrzebuje być metropolią
  • Metropolie dzielą koalicję
  • Schetyna: Będzie w mniejszym stopniu powiatów

Inna wątpliwość to zrobienie w ustawie ram sadowych dla tworzenia dwóch kategorii obszarów metropolitalnych, w oparciu o różne wymogi potencjału demograficznego. Nierozstrzygnięte zostały także – według przedstawicieli marszałków – sprawy oplacania zespołów metropolitalnych.

_ a mianowicie W refleksji zespołu plan narusza istniejący system projektowania przestrzennego jak i równiez ogranicza samodzielność gminy. Grozi ponadto stworzeniem kolejnej, czwartej jednostki samorządu terytorialnego _ – napisano w komunikacie po posiedzeniu zespołu do pracy.

Samorządowcy dyskutowali nad najnowszym projektem ustawy, z 14 października. Wcześniej, na początku lipca rząd przedstawił zmodyfikowaną w stosunku do pierwotnych planów koncepcję projektu dotyczącego obszarów metropolitalnych. Wynika tu, że nie będzie ewidencje metropolii, zas jedynie wytyczne, jakie ma obowiazek spełniać podana aglomeracja, zeby nią zostać.

Zgodnie z schematem, metropolią dzierzy być teren, na którym _ występuje intensywna zabudowa i duże zagęszczenie ludności, duży przepływ osób i towarów a takze znaczna rotacja usług _.

Rząd odgórnie utworzy metropolie na obszarach, na których mieszka _ ok. 2 mln osób lub więcej _ przy gęstości zaludnienia przekraczającej 200 mieszkańców w 1 kilometrów kw. To znaczy, że metropoliami zostaną aglomeracja śląska jak i równiez warszawska, inne ośrodki będą mogły ubiegać się na temat taki stan.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy