RPD: uzależnić wymiar płatnego zwolnienia dla pracowników od liczby pociechy

RPD: uzależnić wymiar płatnego zwolnienia dla pracowników od liczby pociechy
Author:
27 lipca, 2020
Category: inne

Pracownikowi wychowującemu dziecko przysługują dwa płatne dni zwolnienia w r., niezależnie od momentu liczby pociechy. Rzecznik Norm Dziecka wskazuje, że może być to niekonstytucyjne jak i równiez po jednego razu drugi wnioskuje do ministra pracy o powiązanie dób wolnych wraz z liczbą dzieci.

Wedlug raz glówny rzecznik interweniował w tejze sprawie przy 2011 r. u ówczesnej minister roboty Jolanty Fedak.

Wskazywał, że istotą nakazu o płatnych dniach zwolnienia „jest umożliwienie opiekunom załatwiania spraw związanych z dziećmi, co przy niektórych przykladach możliwe jest tylko przy godzinach pierwotnego pracy”. „Natomiast zgodnie z ww. przepisem opiekunowie, którzy wykorzystali z miesiaca wolnego, zeby załatwić sprawy związane sposród jednym dzieckiem, nie mają możliwości skorzystania z takiego upowaznienia w związku z koniecznosci pozostałych dzieci” – dowodził rzecznik.

Resort odpowiedział, że dwa dzionki płatnej kurateli nad dzieckiem stanowią „jedynie uzupełnienie całego szeregu uprawnień związanych wraz z opieką nad dziećmi i ich wychowaniem, takich jak urlopy macierzyńskie, poboczne urlopy macierzyńskie czy przerwa w pracy dzieki karmienie piersią”.

Ministerstwo roboty podniosło także, że zwiększenie liczby płatnych dni pieczy nad dzieckiem „rodziłoby niedobre skutki pieniezne dla pracodawców”.

Teraz Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że obecne rozwiązania mogą być niekonstytucyjne, co po liście sluzace do RPD poruszył prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. „W liście skierowanym do mnie cztery kwietnia 2013 r. zwrócił uwagę, że przepis w swoim obecnym brzmieniu jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec uprawnienia, ponieważ dyskryminuje dzieci sposród rodzin wielodzietnych” – pisze RPD do ministra roboty Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Dlatego znowu zwrócił się do resortu o „rozważenie” problemu oraz „zasadności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających sluzace do zapewnienia dzionki wolnych stosownie do ilosci dzieci wychowujących się w rodzinie”.

Az do czasu nadania tej depeszy PAP nie zaakceptowac udało się poznać stanowiska ministerstwa roboty w tej sprawie.

Płatne dni zwolnienia „na dziecko” reguluje art. 188 kodeksu pracy. Mówi on, że „pracownikowi wychowującemu przynajmniej 1 dziecko w wieku sluzace do 14 lat przysługuje w ciągu r. kalendarzowego zwolnienie od robocie na dwa dni, z zachowaniem uprawnienia do wynagrodzenia”. Pracownikowi przysługują więc tylko dwa dób wolne od pracy bez względu na tek krok, czy wychowuje on 1, czy więcej dzieci. (PAP)

js/ bos/ bk/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy