Raport: Starzeniem najbardziej martwią się mieszkańcy Azji zachodniej

27 lipca, 2020
Category: rózne

Oczekuje się, że do połowy wieku cyfra osób powyżej 65 lat potroi się do 1-wsza, 5 mld na świecie. Starzenie społeczeństwa w w duzym stopniu mniejszym stopniu martwi Amerykanów niż Europejczyków. Największe trwogi mają mieszkańcy Azji wschodniej.

Tego typu wnioski daje opublikowany przy czwartek meldunek amerykańskiego ośrodka badania doswiadczen publicznej Pew Research Center.

Zgodnie z sondażem 9 dzieki dziesięciu Japończyków, 8 dzieki dziesięciu Południowych Koreańczyków jak i równiez 7 w dziesięciu Chińczyków starzenie się stanowi „poważny problem kraju”. Europejczycy również wykazują relatywnie wysoki poziom leku. Ponad połowa respondentów przy Niemczech jak i równiez Hiszpanii oceniła, że starzenie jest poważnym problemem. Tę opinię podziało tymczasem tylko 26 proc. Amerykanów.

Amerykanie należą sluzace do grupy państw, gdzie klopot starzenia się wydaje się najmniej przejmować. Spośród 21 objętych badaniem państw, jedynie w Synaju i Indonezji zanotowano nieco niższy procent osób, dla których starzenie się wydaje sie poważnym problemem. Ale w tych dwóch państwach tego typu wynik nie jest zaskakujący. „Odsetek osób doroslych w populacji jest wzglednie umiarkowany jak i równiez zapewne taki pozostanie po przyszłości” a mianowicie wyjaśniają autorzy raportu.

Identycznie uzasadniają efekty w Azji wschodniej i w Europie. „Niemcy i Norwegia i katalogów europejscy sąsiedzi już dziś należą az do krajów na temat najstarszych populacjach, które przy przyszłości będą się jeszcze bardziej starzeć. Po Japonii jak i równiez Korei Południowej większość społeczeństwa będzie mieć ponad piecdziesiat lat az do roku 2050, a Chiny są jednym sposród najszybciej starzejących się krajów na świecie” – analizuje raport. Totez – dodaje – nie zaakceptowac powinno być zaskoczeniem, że Chiny ogłosił złagodzenie wlasnej polityki dotyczącej zakazu dysponowania więcej niż jednego pociechy w listopadzie 2013 roku kalendarzowego.

Badanie Pew ukazuje też znaczne rozbieżności, jeśli rozchodzi zaufaniu jednostek co do tegoz, czy utrzymają odpowiedni kanon życia po starszym wieku. To zaufanie jest najniższe w Japonii, Włoszech jak i równiez Rosji, „krajach, których społeczeństwa się starzeją się i gdzie rozwój gospodarczy był bardzo słaby w ostatnich latach”, wyjaśnia raport. Spory optymizm co do utrzymania standardu życia na emeryturze wykazują z kolei mieszkańcy krajów, których populacje będą stosunkowo młode także przy przyszłości, lub które wlasciwie sobie radziły gospodarczo w ostatnich latach, jak np. Nigerii, Kenii, RPA i Chinach.

Rezultaty raportu dotyczące Stanów Zjednoczonych znacznie różnią się od czasu innych państw. Mimo, że amerykańskie społeczeństwo też się starzeje (oczekuje się, że jeden dzieki pięciu mieszkańców będzie mieć przynajmniej 65 lat po połowie wieku), to Amerykanie w nizszym stopniu postrzegają starzenie się jako problem i mają więcej optymizmu, że utrzymają na starość odpowiedni wzorzec życia.

Różnica jest taka – podkreśla autorzy raportu – że amerykańskie społeczeństwo starzeje się wolniej niż w pozostalych krajach. Kiedy w 2010 roku średnia wieku w świecie wynosiła 29 czasów, aż na temat osiem latek mniej niż w NA JUKATAN, to według prognoz ta różnica zmaleje do pięciu lat po 2050 roku kalendarzowego. Średnia światowa ma wynosić wówczas 37 lat, a amerykańska a mianowicie 42.

Oprócz tego oczekuje się, że sluzace do 2050 roku kalendarzowego liczba ludności USA wzrośnie o 89 mln dzięki imigrantom. Teraz populacje Japonii, Chin, Korei Południowej, Niemiec, Rosji, Włoch i Hiszpanii pozostaną w obecnym poziomie albo zmaleją. „Być może z tegoz właśnie wzgledu amerykańska opinia publiczna jest bardziej optymistyczna ws. starzenia się niż większość społeczeństw w odmiennych krajach” a mianowicie konkluduje meldunek.

Raport Pew przygotowano na bazie o sondaże przeprowadzone między 3 marca a 21 kwietnia 2013 roku w grupie 22425 respondentów przy 21 krajach. Badaniem nie objęto Naszego kraju.

Z Waszyngtonu Inga Czerny (PAP)

icz/ zab/