Putin zachęca do inwestowania w Rosji

Putin zachęca do inwestowania w Rosji
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Prezydent Rosji nie wspomniał przy tym na temat koncernie naftowym Jukos, wzgledem którego tamtejszy fiskus wysunął wielomiliardowe roszczenia podatkowe, stawiając go na skraju zbankrtuowania.

Zdaniem ekonomistów, to właśnie szykany władz wobec Jukosu i jego szefów były jedną wraz z głównych przyczyn pogorszenia się klimatu inwestycyjnego w Rosji. Zachodni inwestorzy są też zaniepokojeni rozwojem inflacji w tym kraju (niektórzy eksperci prognozują, że polski osiągnie ona nawet 11, 4 proc. ) i rosnącym wpływem Kremla na strategiczne sektory gospodarki, glównie – naftowy i lotny.

Putin spotkał się w Petersburgu sposród prezesami kilkunastu największych koncernów niemieckich, metrów. in. E. ON-Ruhrgas, BASF, RWE, Siemens, Metro Group, Thyssen Krupp, SMS Demag, EADS, Magna International i Dresdner Bank.

Dzień wcześniej podejmował w tamtym miejscu delegację amerykańskich kół gospodarczych, w tym szefów Citigroup, Alcoa, ConocoPhillips, Intel, IBM, News Corp., United Technologies jak i równiez International Paper.

Dziennik „Wiedomosti” obliczył, że łączne zarobki firm, reprezentowanych w czasie urlopu w Petersburgu, w 2004 roku wyniosły ok. 750 mld dolarów, a ich aktualna wartość giełdowa wykracza 900 mld USD.

Zwracając się az do biznesmenów niemieckich, prezydent Rosji zapowiedział, że jego panstwo wkrótce „podejmie kolejne etapy, zmierzające do stworzenia w wyzszym stopniu komfortowych warunków dla biznesu”.

Wśród tych kroków Putin wymienił „dalsze odbiurokratyzowanie ekonomii, doskonalenie polityki antymonopolowej, umacnianie gwarancji praw właścicieli jak i równiez precyzyjną reglamentację działalności organów podatkowych”.

Przedsiębiorcom amerykańskim obiecywał natomiast „sformułowanie precyzyjnych praw dostępu inwestorów zagranicznych az do tych sektorów gospodarki panstwie, w których ze względu na interesy bezpieczeństwa narodowego obowiązują określone ograniczenia”.

W trakcie obu spotkań Putin zapewniał, że Rosja będzie kontynuować przekształcenia instytucjonalne, w tym reformy w sądownictwie i galezi bankowym.

Prezydent przekonywał, że sytuacja po Rosji a mianowicie zarówno polityczna, jak i gospodarcza – jest stabilna. Przyznał jednak, że wzrost ekonomiczny, który w poprzednich pięciu latach przekraczał 7 proc. PKB, zaczyna słabnąć. Przy maju w stosunku do tego danego miesiąca poprzedniego roku osiągnął tylko 5, 4 proc.

Niemiecki politolog Alexander Rahr, którego opinię cytowały po piątek „Wiedomosti”, zwrócił uwagę, że Putin ma „wyjątkowy dar przeciągania ludzi w swoją stronę”. „Wszelako pózniej jest mu to coraz to trudniej robić. Ludzie przywykają do jego sposobu prowadzenia rozmowy. I nie zawsze dotrzymuje on słowa” – powiedział Rahr.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy