Przegląd wiadomosci ze spółek

Przegląd wiadomosci ze spółek
27 lipca, 2020
Category: gielda

Przychody wraz z sprzedaży LPP wyniosły w I kw. 1 362 mln zł wg. wstępnych danych, co jest równoznaczne z ustanowieniem wzrost na temat 16% w stosunku do analogicznego czasu w ub. r., poinformowała spółka. Ubytek netto przy I kw wyniosła 117 mln zł, podano także.

Grupa Azoty odnotowała 343, 34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wzgledem 604, 55 mln zł zysku rok kalendarzowy wcześniej, podała spółka przy raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 87, 87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 158, 46 mln zł zysku dwanascie miesiecy wcześniej, podała spółka po raporcie.

Synthos odnotował 365 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom placówki dominującej po I kw. 2017 r. wobec piecdziesiat mln zł zysku dwanascie miesiecy wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował 59, 32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 60, 1-wsza mln zł zysku rok kalendarzowy wcześniej, podała spółka przy raporcie.

Mostostal Zabrze odnotował 22, 8 mln zł skonsolidowanej szkody netto przypisanej akcjonariuszom placówki dominującej przy 2016 r. wobec jednej, 9 mln zł profitu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 325, 78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom placówki dominującej w 2016 r. wobec 219, 07 mln zł profitu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 25 czerwca br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał w ZWZ spółki.

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali w walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 7, 38 mln zł z profitu za 2016 r., wynoszącego 11, 17 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0, 65 zł w akcję, podano w uchwałach walnego zebrania.

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił patentu Pharmenie dzieki zgłoszenie patentowe nr 15/146, 485 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA), poinformowała spółka.

Auga Group (dawniej: Agrowill) odnotowała 2, 17 mln euro skonsolidowanego profitu netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej przy 2016 r. wobec 5, 62 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Shraga Weisman złożył rezygnację z mozliwosci prezesa i członka zarządu Ronsona wraz z skutkiem od momentu dnia dwudziestu siedmiu kwietnia 2017 r., poinformowała spółka. Rada nadzorcza proponuje na swoim miejsca obecnego dyrektora finansowego Tomasza Łapińskiego, który obecnie został pełniącym obowiązki prezesa.

Zarząd Amiki zarekomendował przeznaczenie 42, 76 mln zł z zysku za 2016 r. dzieki dywidendę, co jest równoznaczne z ustanowieniem wypłatę przy wysokości piec, 5 zł na akcję, podała spółka. Z kolei 85, 88 mln zł dzierzy trafić w kapitał zapasowy.

11 bit Studios prognozuje że po związku ze znaczącym, 5, 6-proc. spadkiem kursu USD/PLN pomiędzy 31 grudnia 2016 r. a 31 marca 2017 r. grupa zakończy I kwartał 2017 r. ujemnym produktem netto, podała spółka.

Akcjonariusze Archicom zdecydują 25 maja br. na temat przeznaczeniu dzieki dywidendę 27, 93 mln zł, tj. 1, 2 zł dzieki jedną akcję z zysku za 2016 r. ze zdaniem na poczet tej dywidendy kwoty dziewiec, 31 mln zł, tj. 0, czterech zł dzieki 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku kalendarzowego 2016 tytułem zaliczki dzieki poczet przewidywanej dywidendy zbyt rok 2016, wynika wraz z projektów uchwał na ZWZ spółki.

Stalexport Autostardy odnotowało 37, 55 mln zł skonsolidowanego profitu netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39, 95 mln zł profitu rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zarząd Torpolu rekomenduje zastosowanie 10, jedenascie mln zł na dywidendę z zysku za 2016 rok, czyli ustanowieniem wypłatę w wysokości 0, 44 zł na akcję, podała spółka.

Bank Handlowy oczekuje, że jego wyniki w kolejnych kwartałach będą „w krotnościach lepsze” od momentu wyniku zanotowanego w I kw. profitu netto przy wysokości 42, 66 mln zł, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Giełda Papierów Wartościowych na warszawskim rynku (GPW) potrzebuje utrzymać wyższy nią dzieki rynkach dojrzałych udział inwestorów indywidualnych w obrotach, poinformował wiceprezes Jacek Fotek. Mierzy on, że aktywność nieznanego członka Giełdy – Interactive Brokers a mianowicie wpisze się w politykę wspierania zaangażowania inwestorów poszczególnych.

Bank Handlowy zamierza kontynuować politykę wypłaty dywidendy, przyjętą w 3-letniej strategii, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Vivid Games skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje ze względu na naruszenie maksymalnej łącznej wartości nominalnej obligacji proponowanych w obu transzach, tj. 10 500 000 zł, podała spółka.

Wojciech Gątkiewicz złożył rezygnację wraz z funkcji po zarządzie Pfleiderer Group, poinformowała spółka.

Bank Handlowy chciałby osiągnąć na koniec tego roku zwrot z kapitałów (ROE) o wartości dwucyfrowej, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Szanse dzieki debiut czolowej spółki wraz z Białorusi w Giełdzie Papierów Wartościowych na warszawskim rynku (GPW) nadal w tym roku są stosunkowo duże, ocenia wiceprezes Michał Cieciórski.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ostrożnie szacuje liczbę debiutów w okresie II-IV kw. br. na 10 (wliczając dwa debiuty kwietniowe), poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Capital Park podpisał umowę wykupu od firmy Akron Group 47% udziałów w spółce celowej będącej właścicielem Galerii Zaspa w Gdańsku, stając się wyłącznym posiadaczem centrum komercyjnego, podała spółka.

KGHM Polska Miedź oszacował ujemne niezrealizowane różnice kursowe na poziomie 815 mln zł w toku przyrzadzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kw. 2017 r., podała spółka.

Akcjonariusze P. A. Nova zdecydowali na temat uchyleniu uchwały w sprawie skupu akcji własnych i tym samym spółka zakończyła realizację sześcioletniego systemu skupu, poinformowała P. Natomiast. Nova. Łączna liczba nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji własnych wyniosła 19 914, co swiadczy 0, 2% udziału przy kapitale zakładowym, podano także.

Kruk potrzebuje wypłacać dywidendę i mierzy, że inwestycje oraz akwizycje małych podmiotów na rynkach zagranicznych nie zaakceptowac zagrożą tymze planom, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Do końca br. Kruk zdecyduje na temat wejściu dzieki kolejny rynek zagraniczny.

Europejski Pula Odbudowy jak i równiez Rozwoju (EBOR) zainwestował 100 mln w listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, poinformował EBOR.

GWI Bauunternehmung GmbH, spółka zależna Erbudu, zawarł umowę sposród IPG Gründstück und Verwaltunggsgesellschaft mbH dzieki roboty ogólnobudowlane w caloksztalcie lekarsko-mieszkalnym za 10 996 652, 00 euro netto (46 511 439, 29 zł), podała spółka.

8 podmiotów złożyło wnioski na temat dopuszczenie az do udziału w postępowaniu ponizej nazwą „Wykonanie funkcji związanych z uslugami projektowymi, inżynieryjnymi, doradczymi, zarządzaniem i nadzorem prac koniecznych dla zakończenia budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola SA”, realizowanym poprzez Tauron Polską Energię i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), podała Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW).

Na wynikach glównego kwartału Kruk ocenia, że przekroczy projekt przeznaczenia 1-wsza mld zł na inwestycje w nabycie portfeli wierzytelności w 2017 roku, poinformował prezes Piotr Krupa.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przewiduje kolejnych debiutów spółek w giełdzie po najbliższym okresie, poinformował wiceprezes Jacek Fotografii.

Polityka dywidendowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pozostaje niezmieniona, ale jej wysokość zostanie podana po zakończeniu robót nad nową strategią, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Famur został wybrany przy przetargu organizowanym przez JZR na dostawę 137 odgórnie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych sposród dodatkowym wyposażeniem dla JSW KWK „Knurów Szczygłowice”, podała spółka.

Akcjonariusze Inpro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na dwóch czerwca na temat przeznaczeniu 10, 01 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., tj. na temat wypłacie 0, 25 zł na akcję, wynika wraz z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Artifex Mundi planuje w II kw. br. wprowadzić na platformy mobilne oraz PC 5 swiezych gier HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), jak również wystartować wraz z sprzedażą 5 tytułów dzieki platformach Xbox One a takze PS4 i wprowadzić grę „Eventide: Slavic Fable” w platformy Apple TV jak i równiez Amazon Fire TV, podała spółka.

Fuzja prawna PKO Leasing jak i równiez Raiffeisen Leasing Polska (RLPL), w wyniku której na rynku pozostaje połączony podmiot pod nazwą PKO Leasing, została sfinalizowana, poinformował pula.

Zarząd Marvipolu zarekomendował zastosowanie 17, 04 mln zł na wypłatę dywidendy zbyt 2016 r., co przynosi 0, 41 zł na jedną akcję, podała spółka.

Industrial Center 37 a mianowicie spółka celowa Marvipolu i PG Europe – zawarła umowę sprzedaży dwóch projektów logistyczno-magazynowych zlokalizowanych w rejonie Warszawy na rzecz Shipston za 32, czterech mln euro.

Kruk wypatruje, że nakłady inwestycyjne i spłaty zadłużenia od klientów z rynków zagranicznych będą przewyższały wartość inwestycji przy portfele oraz spłaty od czasu klientów sposród Polski. Spółka obserwuje silną podaż portmonetek, zaś efekty wypracowane w I kw. br. przybliżają Kruka az do założeń w cały dwanascie miesiecy, poinformował prezes Piotr Krupa.

Mercator Medical ocenia, że ze względu na mocny wzrost cen lateksu w I kwartale br. jak i równiez fluktuacje po II kw. br. powtórzenie wyników wraz z 2016 r. w bieżącym roku będzie dużym wyzwaniem, poinformował prezes Wiesław Żyznowski podczas czatu inwestorskiego, organizowanego przez ISBnews. Spółka przewiduje polepszenia warunków rynkowych na rzecz producentów lateksu w II połowie r..

Macro Games rozpoczyna wdrożenie pilotażowego planu promocji gry Cukierowo we współpracy wraz z operatorem T-Mobile, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Polnordu ustaliła dwuosobowy skład zarządu swiezej trzyletniej kadencji i powołała w swoim skład Dariusza Krawczyka oraz Jerzego Kotkowskiego, podała spółka.

Protektor odnotował 3, 28 mln zł skonsolidowanego profitu netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej po 2016 r. wobec 6, 25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg Tama Park – spółka zależna Robyga – nabył działkę o przestrzeni 4, szesc ha przy gdańskiej dzielnicy Śródmieście zbytnio ponad 42, 26 mln zł, podała spółka.

Medwise Pharmaceuticals Limited (Medwise) sposród Kanady zapłacił Biotonowi dwa, 25 mln euro zbytnio akcje jak i równiez wierzytelności Tricel S. Zas. z siedzibą w Luksemburgu, poinformował Bioton.

CCC odnotowało 306, piec mln zł skonsolidowanego profitu netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej po 2016 r. wobec 259, 4 mln zł profitu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Należności Agencji bankowej Handlowego od czasu klientów zwiększyły się na temat 1, 9% w wielkosci kwartału i wyniosły 19, 22 mld zł na koniec I kw. 2017 r., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) utrzymał się w stopniu 2, 9% w I kw. a mianowicie bez zmian wobec poprzedniego kwartału.

Gobarto zawarło warunkową umowę zyskania 100% udziałów spółki Jama w Wałbrzychu od Firma Piotra Piekaja za dwunastu mln zł, podała spółka.

Alma sklep wielkopowierzchniowy odnotowała 233, 96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wzgledem 149, 46 mln zł straty dwanascie miesiecy wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pula Handlowy odnotował 42, 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom placówki dominującej po I kw. 2017 r. wobec 104, 37 mln zł profitu rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mennica Polska odnotowała 76, 14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8, 05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka przy raporcie.

Kruk odnotował 80, 12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 60, 91 mln zł zysku rok kalendarzowy wcześniej, podała spółka przy raporcie.

Akcjonariusze Vistula Group zdecydowali w walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto wykazanego po 2016 r. w wysokości 16, 58 mln zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego, wynika z przyjętych uchwał.

Giełda Papierów Wartościowych w stolicy polski odnotowała 27, 75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 25, 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka przy raporcie.

Asseco Business Solutions odnotowało trzynascie, 4 mln zł jednostkowego zysku netto w Jak i równiez kw. 2017 r. w stosunku do 10, 38 mln zł zysku dwanascie miesiecy wcześniej, podała spółka w raporcie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy