Propozycje sluzace do traktu europejskiego

27 lipca, 2020
Category: inne

Zmiana ukladu ważenia głosów w Radzie UE, pożegnanie się wraz z niektórymi symbolami unijnymi, mechanizm umożliwiający parlamentom narodowym blokowanie inicjatyw ustawodawczych Komisji Europejskiej – to niektóre wraz z propozycji, które mogą znaleźć się w mandacie do negocjacji nad dokumentem, który miałby zastąpić Traktat Ustrojowy UE.

Na szczycie UE 21-22 czerwca w Brukseli przywódcy państw unijnych mają przyjąć poslowanie w sprawie funkcjonowania tzw. Narady Międzyrządowej, która – jakim sposobem życzy osobiscie niemieckie przewodnictwo, Komisja Europejska i Parlament Europejski a mianowicie do końca 2007 r. przyjmie oryginalny Traktat UE. Chodzi o to, zeby nowy zaswiadczenie został ratyfikowany do periodu nowych wyborów do Parlamentu Europejskiego przy połowie 2009 roku.

Poniżej niektóre z propozycji sluzace do nowego Traktatu zgłaszane po ostatnim półroczu.

POLSKA

Warszawa zaproponowała, by system pierwiastkowy zastąpił w nowym traktacie UE przewidziany w eurokonstytucji system głosowania tzw. podwójną większością. Przy systemie pierwiastkowym głos każdego kraju jest obliczony na podstawie pierwiastka kwadratowego z swoim liczby ludności. W efekcie siła głosu przeliczona na zwyklego obywatela mniejszego państwa członkowskiego jest dowartościowana, większego zaś – osłabiona.

„Nasza propozycja +pierwiastkowa+ to propozycja, którą traktujemy najpoważniej w świecie. Jesteśmy gotowi (… ) za to umierać” – mówił premier Jarosław Kaczyński.

Lokalne postulaty odnoszą się także do solidarnej polityki energetycznej. Warszawa pragnie wprowadzić zasadę solidarności energetycznej – cos wiecej niz jako deklarację, ale także jako najlepsze mechanizmy.

REPUBLIKA FRANCUSKA

Nowy prezydent Francji Nicolas Sarkozy oferuje, by konstytucję europejską zastąpić traktatem uproszczonym – miałby się koncentrować na reformie unijnych sekcji. Z obecnego projektu konstytucji przeniesione byłoby m. in. podejmowanie decyzji w Radzie UE podwójną większością głosów, utworzenie stanowiska ministra spraw zagranicznych UE oraz stałego dwuipółrocznego przewodnictwa UE (obecnie sześć miesięcy) i zredukowanie liczby obszarów, gdzie potrzebna jest jednomyślność.

HOLANDIA

Królestwo niderlandów chce by w swiezym traktacie określić kryteria dalszego rozszerzenia UE. Domaga się też odejścia od nazwy „konstytucja” i symboli unijnych – jakim sposobem flaga badz hymn. „Moja propozycja wydaje sie byc taka: +nie+ dla konstytucji, +tak+ gwoli zmienionego traktatu” – mówił premier Holandii Jan Peter Balkenende.

Haga w rozpoczynających się negocjacjach będzie opowiadać się za zwiększeniem skuteczności Unii, co zapewnić dzierzy odejście od jednomyślności i przejście w podejmowanie decyzji większością głosów.

Holandia chciałaby także podparcia roli parlamentów narodowych. Władze z Hagi zgłosiły pomysł nadania parlamentom narodowym uprawnień umożliwiających blokowanie propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Takie inicjatywy odpadałyby odruchowo, gdyby sprzeciwiła się do niej jedna 3 parlamentów narodowych.

Propozycję poparły Polska jak i równiez Czechy. Krytycznie na jej temat wypowiadali się przedstawiciele Niemiec. Holendrzy nie popierają natomiast krajowej propozycji odmian systemu głosowania w Radzie UE.

WŁOCHY

Rzym chce by podstawowy efekt negocjacji odbiegał jakim sposobem najmniej od czasu obecnego projektu eurokonstytucji. Włochy twardo sprzeciwiają się udoskonaleniom w przyjętym w Traktacie Konstytucyjnym „pakiecie instytucjonalnym”.

Rzym za kluczowe uznaje stworzenie stanowiska ministra spraw obcych czy stałego przewodnictwa po UE, rozszerzenie zakresu podjecia decyzji większością głosów (a nie jednomyślnie) oraz nadanie UE osobowości prawnej. Włochy gotowe są w drodze negocjacji zrezygnować sposród zapisania w traktacie symboli unijnych.

WIELKA BRYTANIA

Londyn sprzeciwia się rozszerzeniu głosowania kwalifikowaną większością głosów i włączeniu az do nowego traktatu Karty Praw Podstawowych.

REPUBLIKA CZESKA

Czechy popierają Polską propozycję zmian systemu głosowania po Radzie UE.

Praga pragnie też, by nowy traktat UE dawał dowolnej grupie państw członkowskich możliwość nieuczestniczenia w mocnych politykach unijnych. Władze Czech uważają, że klauzula jest niezbędna w świetle przechodzenia w swiezym traktacie dzieki podejmowanie wyborów w systemie tzw. podwójnej większości głosów, który poteguje duże kraje, a zwłaszcza Niemcy.

Czechy nie chcą natomiast unijnego ministra rzeczy zagranicznych, oraz nadania Unii Europejskiej, co przewidywał projekt konstytucji, osobowości sadowej. Praga chciałby też odejścia od symboliki sugerującej, że UE wydaje sie państwem (jak nazwa, konstytucja, flaga, badz hymn UE).

NIEMCY

Republika federalna niemiec – panstwo przewodzący pracom UE w tym półroczu – jako organizator szczytu przygotować mają reakcji na część podnoszonych sugestii.

Jak mówił minister kwestii zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier, propozycje dotyczyć mają tego rodzaju spraw jak status Karty Praw Waznych, czy zwiększenia roli parlamentów narodowych. Zapewnił też, że w swiezym traktacie znajdą się „poprawki” w sprawy zmian klimatycznych, a także solidarności energetycznej, co postuluje Warszawa.

„GRUPA AMATO”

Głos w debacie nad kształtem przyszłego traktatu zabrały też osobistości europejskie z różnych krajów. Pod spodem wodzą Giuliano Amato a mianowicie byłego wiceszefa Konwentu Konstytucyjnego UE, który opracował przekaz obecnej eurokonstytucji – przedstawili tekst nowego, czytelnego jak i równiez odchudzonego az do zaledwie 71 artykułów unijnego traktatu.

„Nowy Traktat” – bo taką nazwę nosi dokument – zawiera tego rodzaju postanowienia jak ustanowienie ministra spraw obcych, stałego 2, 5-letniego przewodnictwa, nadanie UE osobowości sadowej czy w koncu kwestionowany za posrednictwem Polskę system głosowania w Radzie UE tzw. podwójną większością państw i mieszkancówrezydentów.

W sugestii zrezygnowano natomiast z unijnych symboli, jakim sposobem flaga badz hymn, a takze z preambuły, a Kartę Praw Zasadniczych (stanowiła kobieta drugą część konstytucji) zastąpiono jednym artykułem mówiącym o jej wiążącym charakterze. (PAP)

och/ laz/ par/ jra/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy