Powrót na rynek słabszego złotego

27 lipca, 2020
Category: waluty

SEKTOR MIĘDZYNARODOWY

* Środa jest pierwszym dniem w tym tygodniu, który przyniesie serię zasadniczych dla sektorze walutowego odczytów makroekonomicznych. Obserwując rynki głównych par walutowych trudno nie odnieść wrażenia, że znacząca część inwestorów dzisiejsze wiadomosci (szczególnie owe ze Stanów Zjednoczonych) traktować będzie, w charakterze wyznacznik na rzecz otwieranych poprzez siebie sprawie. Kluczowa część środowej sesji koncentrować się będzie wokół danych o stanie amerykańskiej gospodarki. Dzieki dzisiaj zapowiedziane zostały bowiem te informacje, które budzą największe emocje – informacje na temat formie sektora nieruchomości oraz kosztu pieniądza zbyt Oceanem. Po odniesieniu sluzace do sektora nieruchomości opublikowany zostanie wskaźnik ilości zezwoleń dzieki budowy domów oraz rozpoczęte budowy domów. W obu przypadkach ekonomiści spodziewają się poprawy nastrojów, co na dodatek zwiększa nerwowość na rynku powiązanym z walutą amerykańską. Prognozy zakładają, że wskaźnik rozpoczętych budów domów wyniesie po styczniu -0, 6% (w poprzednim miesiącu
wartość tego wskaźnika wyniosła -14, 2%). Równie ogromnym zainteresowaniem cieszyć się sposród pewnością będzie wskaźnik inflacji bazowej zbytnio styczeń, który zdaniem analityków ma szanse być bardzo zbliżony az do odczytu grudniowego (prognoza mówi o wartości 0, 2% m/m, dokładnie tyle ile wyniósł grudniowy wskaźnik). Biorąc pod uwagę dzisiejsze odczyty makro bez większej przesady można powiedzieć, że będzie to interesujaca sesja.
*

O godzinie 08. kolejny zgodnie z notowaniami na rynku międzybankowym za 1 euro trzeba było zapłacić 1, 4703 dolara.

_ Sytuacja techniczna eurodolara _ : przy dalszym ciągu poruszamy się w zarysowanym na przestrzeni minionych sesji kanale wzrostowym. Wczorajszy test górnego ograniczenia owego kanału (1, 4740 – 1, 4755) zakończył się odbiciem i powrotem wartosci w rejony figury jednej, 4700. Ranny układ wskaźników technicznych intra day wykazuje ponadprzeciętną zmienność, co stanowić może sygnał dość natychmiastowego wyhamowania przemian w kierunku południowym. Najbliższe pomoc będące jednocześnie dolnym ograniczeniem kanału wyrysować można w rejon: 1-wsza, 4665 – 1, 4655. Dopiero trwale spadki poniżej tego obszaru charakterystycznego będą w stanie otworzyć drogę sluzace do dołków wraz z 07. 02. 2008 roku.

SEKTOR KRAJOWY

Zbyt krajowy jakim sposobem na razie wychodzi obronną ręką z ogarniającego świat spowolnienia gospodarczego a mianowicie wczorajsze odczyty na temat styczniowej dynamiki produkcji przemysłowej jak i równiez budowlano – montażowej były znacznie bardziej wartosciowe od prognoz (6, 6%) i wyniosły ponad 10%. Jedynym mankamentem obecnej kwestii makroekonomicznej jest zagrożenie inflacyjne, które wciąż daje o sobie znać. Z owego właśnie wzgledu część inwestorów z pewnością zdecyduje się ograniczyć ilość realizowanych sprawie do periodu najbliższego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

O godzinie 08. 29 wedle notowaniami w dziedzinie międzybankowym zbytnio jedno ó trzeba było zapłacić 3, 5795, zas za dolara 2, 4310 złotego.

_ Sytuacja fachowa na rynku złotego: _ przy dalszym ciągu zmienia się tylko po ograniczonych zakresach. Na rynku pary USD/PLN notowania pozostają w zarysowanym podczas wczorajszej sesji przedziale przemian (2, 4250 – 2, 4340). Sygnalną wyraźniejszych ruchów w kierunku północnym (słabszego złotego względem waluty amerykańskiej) zostaje rejon dwa, 4390. Wyjście kursu powyżej tej bariery z technicznego punktu widzenia będzie mógl zanegować zdefiniowany na przestrzeni ostatnich dni kanał spadkowy. Scenariuszowi takiemu poteguje układ wskaźników technicznych intra day. Waznym sygnałem statystycznym potwierdzającym możliwość powrotu az do wyższych wartosci jest argument, że nowoczesna sesja wieczorna nie przyniosła pogłębienia dotychczasowych lokalnych dołków. Podobny harmonogram rysuje się na rynku pary EUR/PLN. Sygnalną powrotu sluzace do wzrostów wydaje sie byc tutaj trwałe wyjście wartosci powyżej 3, 5750 – 3, 5800.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy