Polskie akademie liderem po zgłaszania patentów

Polskie akademie liderem po zgłaszania patentów
Author:
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Połowa zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego RP pochodzi wraz z polskich akademii. Coraz większa innowacyjność szkół wyższych to efekt rosnących nakładów na działalność badawczo-rozwojową. W ubiegłym roku przekroczyły one czterech, 7 mld zł, a rok wcześniej wyniosły cztery, 2 mld zł a mianowicie wynika wraz z danych GUS.

Coraz więcej osób po poszczególnych jednostkach (instytucjach, przedsiebiorstwach czy uczelniach) zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową. Na akademiach odsetek naukowców zaangażowanych w projekty B+R w stosunku do ogółu zatrudnionych wydaje sie byc najwyższy i wynosi około 40 proc. Dzięki temu uczelnie są liderami pod względem zgłaszanych wynalazków az do Urzędu Patentowego RP. Politechnika Gdańska co roku uzyskuje ok. 60 patentów.

– Działalność innowacyjną można rozumieć przy sensie technicznym czy technologicznym, ale również w sensie organizacyjnym i społecznym. Sądzę, że u nas te 4 obszary są brane ponizej uwagę. Oczywiście akcent kładziony jest dzieki innowacje technologiczne i fachowe – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej. – Mamy 37 kierunków studiów i 300–400 zespołów badawczych, w związku wraz z tym po różnych domenach wiedzy pojawiają się ciekawe rozwiązania a mianowicie dodaje.

Jak podkreśla, część z realizowanych projektów nie zaakceptowac byłaby możliwa bez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Programy wykonywane przez tę instytucję wspierają polskie jednostki naukowe jak i równiez przedsiębiorstwa przy opracowywaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii, które pomagają zwiększyć innowacyjność, zas tym samym konkurencyjność całej produkcji. Środki dzieki realizację projektów finansowanych przez Narodowe Srodku Badań i Rozwoju stanowią istotny udział w przychodach polskich uczelni na działalność badawczo-rozwojową. Po ubiegłym r. w uczelniach publicznych było to szesnascie, 3 proc., a w szkołach niepublicznych – niedaleko 25 proc. (ogółem przeszlo 510 mln zł).

Tylko z systemu operacyjnego Prekursorska Gospodarka Politechnika Gdańska otrzymała ze środków Narodowego Srodek Badań i Rozwoju ponad 114 mln zł dzieki projekty B+R.

– Wyjawszy dofinansowania NCBiR te pomysły by nie zaakceptowac powstały. ów lampy tliły się w wlasnych umysłach, lecz nie mieliśmy takich możliwości. Po pierwsze, stworzyliśmy duże zespoły, które pracują nad poszczególnymi zagadnieniami, natomiast po drugie, zakupiliśmy najszybszy w Polsce superkomputer, dzięki któremu możemy testować bardzo zawiłe scenariusze działań – wyjaśnia prof. Krawczyk.

Superkomputer o nazwie Tryton to serce planu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Produktów (NIWA). Celem działań Srodek jest m. in. przeszukiwanie nowych rozwiązań informatycznych, które wymagają dużych mocy obliczeniowych. Tryton bedzie w stanie wykonywać ponad biliard czynnosci matematycznych w sekundę i wart wydaje sie byc 30 mln zł.

a mianowicie Dzięki wstecz pojawiają się nowe interesujace pomysły, np. związane wraz z metodologią SOSE, która zakłada budowę wielkich przedsięwzięć wraz z scenariuszy usług dostępnych przy świecie dyskusyjnym. To metoda pokazuje, że programy można pisać jak scenariusze filmowe. Tworzymy harmonogram działań jak i równiez wdrażamy fita – tłumaczy prof. Krawczyk. – Z kolei w dziedzinie np. nowych technik mamy do czynienia z produkcją pewnych materiałów o atrakcyjnych, oryginalnych właściwościach. Inne przykłady to nowe machiny, nowe urządzenia, które są bardziej wydajne i efektywne energetycznie.

W ramach Centrum OBSZAR działa program KASKADA, który umożliwia zaawansowaną analizę informacji z kamer monitorujących przestrzeń publiczną dla identyfikowania obiektów i niebezpiecznych zdarzeń. System ten pozwala również na analizę filmów endoskopowych, pod spodem kątem zmian chorobowych przy ciele pacjenta. Umożliwia także porównywanie dokumentów cyfrowych dla określenia ich podobieństw (np. by znaleźć plagiaty).

Jak podkreśla prof. Krawczyk, inicjatorem innowacyjnych projektów coraz częściej bywają firmy.

– Obrazuje się, że czasem są pewne niebezpieczeństwa w takim podejściu, poniewaz firmy mogą być zaciekawione tylko wypożyczeniem naszych pracowników i sporzadzanie tych zadań u siebie, z kolei uczelnie będą stały trochę z boku – wyjaśnia rektor Politechniki Gdańskiej.

Prof. Krawczyk podkreśla, że totez Politechnika Gdańska sama oldschoolowa się być aktywna w tej dziedzinie. Ma już ok. 300 projektów przygotowanych do skomercjalizowania, a w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” przygotowano do wdrożenia 30 inzynierii.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy