PO, RP, PSL jak i równiez SLD nie zaakceptowac chcą uchwały SP metrów. in. przeciw przyjęciu ó

27 lipca, 2020
Category: inne

Kluby WEDLUG, Ruch Palikota, PSL jak i równiez SLD opowiedziały się w środę po Sejmie przeciw dalszym pracom nad przygotowanym przez Solidarną Polskę zamyslem uchwały, która m. in. sprzeciwia się wejściu Lokalny do tereny euro. Wstrzymanie się od momentu głosu zapowiedział klub PiS.

Odrzucenie projektu uchwały SP zarekomendowały wcześniej sejmowe komisje: finansów publicznych a takze ds. UE.

W planie uchwały ws. polityki RP w związku z kryzysem Unii Europejskiej zapisane jest, że „brak wydaje sie jakichkolwiek przesłanek związanych z interesem panstwowym do członkostwa RP w Unii Walutowej i Gospodarczej”. Projekt zawiera też m. in. sprawdzenie, że az do wstąpienia az do strefy ó konieczne jest przeprowadzenie referendum powszechnego i że kompetencje oraz zagadnienia instytucji UE nie mogą być zmieniane na mocy pozatraktatowych porozumień międzynarodowych.

Waldemar Sługocki (PO) zapowiedział podczas sejmowej debaty, że klub Platformy będzie głosował przeciw projektowi. Argumentował, że „realny wpływ na kształt UE, w tym Unii Gospodarki polski i Walutowej Polska mieć będzie wylacznie wtedy, podczas gdy aktywnie będzie partycypować w pracach na rzecz Unii”.

Poza tym przypomniał, że traktat akcesyjny przesądza kwestię przystąpienia naszego kraju do Starego kontynentu Gospodarczej i Walutowej.

Przeciwko projektowi uchwały opowiedział się też klub Ruchu Palikota. W weryfikacji Witolda Klepacza (RP) plan autorstwa SP jest niespójny i sprzeczny z wcześniejszymi uchwałami Sejmu i rozstrzygnięciem referendum ws. wejścia Naszego kraju do Wspólnoty.

„Odpowiedzią dzieki kryzys gospodarczy powinna być jeszcze ściślejsza współpraca państw w ramach UE, wzmocnienie procesów integracyjnych, a nie próby dezintegracji wspólnoty europejskiej” a mianowicie uważa Klepacz.

Również zdaniem posła PSL Jana Łopaty projekt wydaje sie merytorycznie niespójny. „Musimy unikać w oficjalnych dokumentach kontrowersyjnych, nieprawdziwych sformułowań, zaś winniśmy – mając świadomość całej złożoności problemów stojących poprzednio UE, zas w szczególności Unią Walutową (… ) – wspierać państwa w tym miejscu funkcjonujące wraz z przeświadczeniem na temat korzyściach płynących ze współpracy Polski sposród tymi państwami” – powiedział Łopata.

Przeciwko projektowi był także klub SLD. Tomasz Kamiński (SLD) powiedział, że wstąpienie Lokalny do strefy euro wydaje sie przesądzone, pozostanie tylko pytanie kiedy jak i równiez na których warunkach.

Rózne stanowisko zajęła Krystyna Pawłowicz (PiS). Jakim sposobem zapowiedziała, w czasie głosowania jej klub wstrzyma się od momentu głosu. Jej zdaniem przesłanie projektu wydaje sie byc ogólnie oczywiste i dotyczy ochrony interesów Polski w przypadku kryzysu po UE. „Jednak w projekcie stwierdzenia słuszne przeplatają się z dyskusyjnymi i wątpliwymi” – mówiła posłanka.

Klub PiS a mianowicie powiedziała a mianowicie jest przeciwny sformułowaniu zawartemu w planie uchwały, który mówi, że Sejm deklaruje życzliwość i zrozumienie dla państw UE uczestniczących po Unii Walutowej i Gospodarczej, które wspólnie dążą az do przezwyciężenia krachu. „PiS jest przeciwny paktowi fiskalnemu jak i równiez co jasne nie deklaruje żadnej życzliwości w tej sprawie” – mówiła.

PiS zgadza się natomiast metrów. in. z postulatem zawartym w uchwale dotyczącym tegoz, że niedostatek jest jakichkolwiek badz przesłanek związanych z interesem narodowym sluzace do członkowstwa Naszego kraju w Unii Walutowej i Gospodarczej. „PiS od dawna takie wyobrazenie prezentuje (… ), zas projekt uchwały powtarza nasz pogląd od momentu dawna w tej sprawie” – zaznaczyła Pawłowicz.

Nastepnie Ludwik Dorn (SP) zaproponował klubowi PiS współpracę na rynku polityki europejskiej. „Nadarza się okazja, aby przerwać tę praktykę polityki europejskiej rządu Donalda Tuska, która sposród jednej strony Polskę degraduje, a wewnątrz występuje cos wiecej niz przeciwko obyczajowi, ale zdrowemu rozsądkowi politycznemu” – mówił Dorn.

„W imieniu SP mówię do PiS: przychodzi nasz czas. Trzeba to wykorzystać, ponieważ jeśli wstrzymamy się od momentu głosu podczas głosowania ponad ratyfikacją (traktatu akcesyjnego wraz z Chorwacją), to ratyfikacji i traktatu akcesyjnego z Chorwacją nie będzie, a Chorwacja to państwo objęte patronatem i protektoratem Niemiec jak i równiez Niemcy nie zaakceptowac mogą samemu pozwolić na tek krok, by ich (… ) klient nie został członkiem UE, bowiem wtedy stracą prestiż, wiarygodność” – powiedział Dorn. (PAP)

joko/ son/ mow/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy