Partie polityczne nie stosują zasad demokracji

Author:
27 lipca, 2020
Category: odmienne

Respondenci CBOS zbytnio najmniej demokratyczną partię w naszym kraju uznali Upowaznienie i Sprawiedliwość.

CBOS, w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, spytało, badz w polskich partiach funkcjonują zasady demokratyczne, a pierwotnego członkowie mają realny wpływ na wyłanianie władz badz decyzje dotyczące programu ugrupowania. 42 proc. badanych odpowiedziało negatywnie (32 proc. – raczej nie zaakceptowac, 10 proc. – znacznie nie), zdaniem 32 proc. raczej działają zasady demokratyczne, zdecydowanie korzystnie oceniło halasuje 3 proc. 23 proc. badanych nie miało spojrzenia w tej sprawie.

Konieczność stosowania przez partie mechanizmów demokratycznych widzi 67 proc. ankietowanych, jakie mozliwosci czwarty badany (25 proc. ) podkreśla, że ugrupowania polityczne są do tego zobowiązane przez argument pobierania subwencji z budżetu państwa. Zdaniem 10 proc. ważna wydaje sie byc jedynie skuteczność działania partii, 6 proc. uważa, że demokracja wewnątrzpartyjna jest zbędna, 17 proc. badanych nie umiało odpowiedzieć na to zapytanie.

Z testowania wynika, że o potrzebie demokracji wewnątrz partii wydaje sie byc przekonanych 83 proc. ankietowanych absolwentów szkół wyższych, 72 proc. osób z wykształceniem średnim jak i równiez 44 proc. osób sposród wykształceniem glównym.

Respondenci zostali też poproszeni o ocenę demokracji wewnątrz ugrupowań zasiadających obecnie w Sejmie. Wedlug 60 proc. badanych przy PiS nie funkcjonują maksymy demokratyczne, 11 proc. jest przeciwnego spojrzenia, 9 proc. oceniło PiS średnio, 20 proc. nie istnieje zdania.

39 proc. badanych ocenia nieprzychylnie demokrację przy PO, 20 proc. pozytywnie, 19 proc. – średnio, zaś 22 nie miało zdania. Mechanizmy demokratyczne przy Ruchu Palikota negatywnie mierzy 37 proc. badanych, czternascie proc. a mianowicie średnio, 19 proc. pozytywnie, 29 proc. badanych odpowiedziało: trudno powiedzieć.

34 proc. ankietowanych uważa, że reguly demokratyczne nie funkcjonują przy SLD, 21 proc., że funkcjonują średnio, a 18 proc. – dobrze. Odpowiedź _ nielatwo powiedzieć _ wybrało 26 proc. Nieopodal jedna 3 (29 proc. ) niedobrze oceniło demokrację wewnątrz PSL, 22 proc. – pozytywnie, tyle samo badanych oceniło ją w charakterze średnią, dwudziestu siedmiu proc. badanych nie miało zdania.

Na drugiej witrynie czytaj, jakim sposobem demokrację po partiach ocenia elektorach poszczególnych ugrupowań

Ośrodek badawczy sprawdził też, jakim sposobem ocenia funkcjonowanie mechanizmów demokratycznych w partiach elektorat konkretnych partii. Na temat konieczności uzywania mechanizmów w partiach w najwyzszym stopniu przekonani są zwolennicy SLD (87 proc. wskazań zbyt, 10 proc. przeciw, trzech proc. bez zdania), Ruchu Palikota (79 proc. zbytnio, 13 innego zdania, 12 proc. wyjawszy zdania) i PO (78 proc. za, 16 proc. przeciw, 6 bez zdania). Pogląd tenze popiera też 60 proc. elektoratu PiS (przy jedenascie proc. przeciw i 29 proc. osób niezdecydowanych) jak i równiez 55 proc. zwolenników PSL (17 proc. przeciw i 28 proc. niezdecydowanych).

Dzialanie zasad demokratycznych najbardziej sceptycznie oceniają zwolennicy: SLD a mianowicie 56 proc. badanych (38 proc. uważa, że reguly działają porzadnie, 6 proc. niezdecydowanych), Obrotu Palikota – 52 proc. ocenia gryzie krytycznie (39 proc. wlasciwie, 9 proc. niezdecydowanych) jak i równiez PSL – 44 proc. ocen krytycznych (34 proc. – dodatnich, 22 proc. niezdecydowanych). 37 proc. zwolenników PiS uważa, że zasady demokratyczne mają zastosowanie, trzydziestu pieciu proc. wydaje sie przeciwnego przeswiadczenia, a 28 proc. nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Spośród wyborców PO ponad połowa (54 proc. ) ocenia, że mechanizmy demokratyczne w partiach działają, 38 proc. – że nie zaakceptowac, 8 proc. nie ma spojrzenia w tejze sprawie a mianowicie wynika sposród sondażu.

Zbadano też, jak respondenci ocenili stosowanie regul demokratycznych wewnątrz partii, które popierają. Wedlug 45 proc. sympatyków PiS w tej partii działają mechanizmy demokratyczne, przeciwnego spojrzenia jest 19 proc. badanych, 16 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi ambiwalentnej. Wśród zwolenników PO 44 proc. uznało, że tego rodzaju mechanizmy funkcjonują, 19 proc. – że nie, 31 proc. udzieliło odpowiedzi ambiwalentnej. 48 proc. ankietowanych zwolenników RP oceniło pozytywnie demokrację wewnątrzpartyjną, czternascie proc. było przeciwnego zdania, 20 proc. udzieliło odpowiedzi ambiwalentnej. 34 proc. respondentów popierających SLD oceniło krytycznie mechanizmy demokratyczne w tej partii, niemalze tyle samo (33 proc. ) – pozytywnie, dwudziestu czterech proc. wskazań to riposty ambiwalentne. Zdaniem 38 proc. zwolenników ludowców zasady demokratyczne działają przy PSL, 21 proc. jest przeciwnego zdania, zaś dwudziestu czterech proc. wskazań było ambiwalentnych.

_ a mianowicie Partie polityczne są kalkulowane bardzo sceptycznie przez Polaków m. in. za brak mechanizmów demokratycznych działań. Kilkorgu obywateli rozstrzyga się dzieki wstąpienie do struktur partii. Status polityka jest bardzo niski, co przekłada się również w brak powierzenia do najważniejszych instytucji państwa. Frekwencja wyborcza jest jedną z najniższych w Europie _ – powiedział dr Jarosław Zbieranek sposród Instytutu Spraw Publicznych, podkreślając, że efekty przeprowadzonych badań mają stanowić pretekst sluzace do debaty na temat. funkcjonowania partii politycznych w naszym kraju.

Sondaż został przeprowadzony po dniach 3-9 lutego za posrednictwem CBOS na reprezentatywnej, losowej próbie 999 dorosłych osób metodą CAPI. Badanie stanowi część referatu Instytutu Spraw Publicznych _ O demokracji w rodzimych partiach politycznych _ opracowanego we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy