Nowe maksymy waloryzacji rent i emerytur, więcej pieniędzy na dzieci

Nowe maksymy waloryzacji rent i emerytur, więcej pieniędzy na dzieci
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

_ – Będziemy proponowali przyjęcie wariantu, w którym zachowujemy waloryzację procentową rent emerytur, jednak jednocześnie zaproponujemy aby wprowadzić zasadę: waloryzacja procentowa, lecz nie w mniejszym stopniu niż a mianowicie i tu konkretna suma – _ powiedział Donald Tusk w trakcie 73. posiedzenia Sejmu, glównego po wakacyjnej przerwie. Zapowiedział również zwiększenie ulg w dzieci. Swoje plany odnośnie dalszej działalności przedstawili również ministrowie.

[Aktualizacja: godzina 15. 30]

_ – Możemy z satysfakcją powiedzieć, że polskie wyniki są w porównaniu do światowych satysfakcjonujące, także ów z pierwszej połowy 2014 roku _- powiedział Donald Tusk. Dodał, że jesteśmy w sytuacji gospodarczej i finansowej, która każe się zastanowić, jak podzielić minimalna nadwyżkę, którą wypracowaliśmy dzięki wstecz, ze ominęliśmy recesję.

Premier zapowiedział zmiany w waloryzacji rent i emerytur. Caloksztalt po to, żeby _ ulżyć położonej w najgorszej sytuacji gospodarczej części społeczeństwa. Dodał, że rząd nie może przeznaczyć na ten cel więcej, żeby utrzymać bezpieczeństwo pieniezne państwa._

_ Zastanawialiśmy się, lub możliwa jest zmiana maksymy waloryzacji, jeśli chodzi o rok 2015. (… ) Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam zachować reguły konstytucyjne, a równocześnie pozwoli mnie zwiększyć format waloryzacji w stosunku do tych, którzy mają najniższe świadczenie _ – powiedział premier. _ _

_ – Będziemy proponowali przyjęcie wariantu, w którym zachowujemy waloryzację procentową, ale równocześnie zaproponujemy Wysokiej Izbie, by wprowadzić waloryzację nie skromniej niż jak i równiez tu konkretna kwota. To będzie oznaczało dość zasadnicze wsparcie dla wszystkich emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł _ – dodał.

Premier poinformował, że innymi slowy zwiększenie wydatków budżetowych w waloryzację w przyszłym r.. _ _

_ – Podjęliśmy też drugą decyzję, aby niezależnie od tego, ile wskazuje inflacja, zwiększyć kwotę pieniędzy, jaką przeznaczylibyśmy dzieki waloryzację. To oznacza podwojenie świadczenia dla tych, którzy uzyskaliby średnio rzecz biorąc 18 zł – lecz wyraźna większość dostawałaby poniżej 10 zł waloryzacji, gdybyśmy nie zwiększyli tej kwoty – proponujemy, aby kwotę globalną zwiększyć dwukrotnie, jakie mozliwosci będzie oznaczało, że minimalny wzrost świadczenia emerytalno-rentowego wyniesie 36 zł _ a mianowicie powiedział Tusk.

Szef rządu wyjaśnił, że zmiana wyliczenia wskaźnika waloryzacji podyktowana wydaje sie byc niską inflacją w bieżącym roku. _ _

_ – Posiadamy do czynienia wraz z zjawiskiem, które utrudnia naszej firmie dysponowanie pieniędzmi, wytwarzanie takiej nadwyżki, która mogłaby być dzielona (… ) Mówię tutaj o niskiej inflacji, nawet wedlug raz 1-wszy w relacji dotknęło nasza firme zjawisko deflacji. Co ma swoje rzetelne strony a mianowicie niższe ceny niektórych produktów, ale równocześnie ma złe strony z punktu widzenia budżetu państwa. Niska inflacji czy też deflacja oznacza, że wpływy do budżetu są wyraźnie mniejsze niż planowaliśmy. Dzis nie jest w naszej mocy działać przeciw tej bardzo niskiej inflacji czy deflacji _ – powiedział premier.

_ a mianowicie Można się zastanawiać badz RPP nie powinna sporo miesięcy wstecz podjąć wyborów, które mogłyby zapobiec tak radykalnemu obniżeniu inflacji, jednak dzisiaj nie jest to po naszej dyspozycji. Niska inflacja czy wręcz deflacja nie wpływa korzystnie na portfel wydatków emeryckiej rodziny _ – dodał.

Ministerstwo Finansów spodziewa się, że w 2014 roku średnioroczny wskaźnik CPI wyniesie 0, 3 proc. rdr, zaś przy 2015 roku kalendarzowego 1, 5 proc.

Premier zapowiedział również, że od tego roku podatkowego rząd zasugeruje umożliwienie pełnego wykorzystania znizek na pociechy.

_ – Zmiana polegać będzie dzieki możliwości odpisu w wysokości 100 proc., co obok niskich zyskach oznacza ruch środków _ – powiedział. Premier powiedział, że na zmianie skorzysta ok. 1-wsza, 2 mln rodzin.

Dodatkowo rząd zadeklaruje zwiększenie ulg podatkowych dzieki trzecie jak i równiez kolejne najmlodszych o dwadziescia proc. Według jego wyliczeń rodzina z trójką dzieci, którą zachowuje ojciec zarabiający 1, 7 tys. zł otrzyma czterech, 2 tys. zł zwrotu.

Po odmianach ulga w trzecie dziecko wzrośnie wraz z 1. 668 zł sluzace do 2 tys. zł. Na czwarte jak i równiez kolejne maluch wzrośnie wraz z 2. 224 zł do 2, siedmiu tys. zł.

Wsparcie na rzecz najsłabszych

W Sejmie głos zabrał też wicepremier Janusz Piechociński. Kierownik resortu gospodarki wezwał przy do solidaryzmu i patriotyzmu gospodarczego.

_ Rząd chce chronić i wspierać najsłabsze grupy także w wymiarze ekonomicznym i kierować poboczne wsparcie do tych, po których budżetach domowych wydaje sie największy udział produktów i usług wytwarzanych w naszym rejonie gospodarki _ – mówił wicepremier.

Ocenił, że zagadnieniem strategicznym rządu nie tylko na tek krok półrocze wydaje sie podtrzymanie ożywienia w gospodarce z przełomu ubiegłego jak i równiez tego r.. Zauważył, że będzie to wymagające zajecie w kontekście embarg komercyjnych i straty przez Polskę części rynków.

_ Najważniejsze zadanie na rzecz rządu, to otwierać i pozyskiwać oryginalne rynki zbytu tak, by utrzymać wysoką w dalszym ciągu dynamikę polskiego eksportu _ – podkreślił.

Kolejnym wyzwaniem a mianowicie według wicepremiera – to, by Nasz kraj utrzymała pierwsze miejsce w Europie pod względem atrakcyjności do inwestowania. _ Polska po dalszym ciągu ma być postrzegana jako hub inwestycji wysokotechnologicznego kapitału japońskiego, koreańskiego, azjatyckiego, badz też amerykańskiego i niemieckiego _ a mianowicie zaznaczył.

_ Zrobimy wszystko, aby podtrzymać ożywienie, które wystąpiło w pierwszym półroczu w lokatach w galezi polskich przedsiębiorstw _ – dodał.

Jaki wzrost PKB?

Ministerstwo Finansów zaproponuje przy projekcie budżetu na 2015 r. postep PKB na poziomie 3, cztery proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO – powiedział minister finansów Mateusz Szczurek. NBP zakłada inflację w przyszłym r. na poziomie jednej, 4 proc.

_ MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok postep na poziomie trzy, 4 proc. Ta ilosc najprawdopodobniej nie jawi sie byc do dyskusji. Na tenze rok spodziewamy się postepu na poziomie trzech, 3 proc. _ – powiedział Szczurek dziennikarzom po Sejmie.

Minister dodał, że rząd będzie przyjmował wersję projektu ustawy prawdopodobnie za tydzień, po środę. _ Wskaźnik inflacji będzie faktycznie niższy od tego, co zakładaliśmy wcześniej, będzie zbliżony az do prognoz NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO _ a mianowicie powiedział.

Przy niedawnym wywiadzie prasowym Szczurek mówił, że w tym roku inflacja wyniesie 0, 3 proc., a w przyszłym jednej, 5 proc.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami az do projektu budżetu na przyszły rok, po 2015 r. polska system gospodarczy miałaby rozwijać się przy tempie trzech, 8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2, 3 proc.

Na początku sierpnia resort oświadczył, że wpływ walki handlowej z Rosją na wzrost PKB i koszty będzie maly, niemniej nie zaakceptowac wykluczono rewizji przyszłorocznych prognoz budżetowych.

_ Wprowadzone przez Rosję konsekwencje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski. Niemniej skala pierwotnego wpływu dzieki tempo wzrostu PKB jak i równiez inflację jest raczej nieduza i klopotliwa do scislego oszacowania. Nielatwo bowiem na tym etapie ocenić, jaki będzie wpływ tych sankcji w sytuację gospodarczą innych krajów UE, będących głównymi partnerami handlowym _ – wyjaśniło wówczas gabinet prasowe Ministerstwa Finansów.

Zaznaczono, że sytuacja jest energiczna. _ Przygotowując projekt budżetu na przyszły rok, który zgodnie z uprawnieniem musimy przedłożyć Radzie Ministrów na początku września, przeanalizujemy wszystkie te czynniki jak i równiez informacje. Na przeprowadzeniu analiz zostanie podjęta decyzja odnośnie ewentualnej rewizji prognoz, nadal w trakcie trwającego procesu budżetowego _ a mianowicie dodano.

Według ekonomistów, wraz z którymi rozmawiała PAP, prognozy trzeba będzie obniżyć.

Oryginalne rynki zbytu dla rodzimych towarów

Szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział, że resort będzie wspierał poszukiwania swiezych rynków zbytu dla rodzimych towarów. _ Wobec zaostrzającej się sprawy na Wschodzie firmy nie powinny uzależniać się nazbyt od konkretnego rynku _ – mówił w środę w Sejmie.

Minister SZ zaznaczył podczas wystąpienia przy Sejmie, że stawką tego, co ma miejsce na Ukrainie jak i równiez rozmów prowadzonych w różnych formatach _ jest to, czy Ukraina wdroży u siebie pogłębioną strefę wolnego handlu _, która wydaje sie byc częścią umowy stowarzyszeniowej sposród UE, którą podpisał tenze kraj.

Sikorski zaznaczył, że Ukraina stoi przed rozstrzygnięciem, czy jej system legalny dokona _ cywilizacyjnej transformacje _ i na jak dużej części jej terytorium ona nastąpi.

Szef MSZ zadeklarował, że jego resort _ wraz z wielka energią _ podtrzymuje ministerstwa produkcji i rolnictwa w poszukiwaniu nowych rynków zbytu na rzecz polskich towarów w związku z kryzysem na Ukrainie. Jak zaznaczył, nie rozchodzi tylko na temat produkty rolne.

Rosja wprowadziła roczny zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału sposród USA, Ue, Australii, Kanady oraz Norwegii. To odpowiedź Rosji w wcześniej nałożone na nią sankcje AMERYCE oraz UE w związku z działaniami Rosji w Ukrainie. Wcześniej, 1 sierpnia, Rosja wprowadziła embargo dzieki niektóre owoce i jarzyny z Polski. Do embarga nie przyłączyły się Białoruś i Kazachstan, które z Rosją tworzą Unię Celną. _ _

_ Wzgledem zaostrzającej się sytuacji dzieki Wschodzie spólki nie maja obowiazek uzależniać się nadmiernie od momentu jednego branzy. Bardzo dobrze, że polskie firmy na tyle okrzepły kapitałowo jak i równiez nabrały brawury, że sięgają na dalsze rynki _ – powiedział szef MSZ.

Sikorski zwrócił uwagę na wzrost naszego eksportu sluzace do państw afrykańskich, azjatyckich jak i równiez Ameryki Łacińskiej. _ Zobowiązuję się z ramienia MSZ sluzace do dalszego udzielania wsparcia odrebnym resortom po dywersyfikacji wlasnego eksportu _ – zadeklarował.

Szef MSZ mówił także o zbliżającym się szczycie NATO w Walii. Sikorski podkreślił, że kolejne rządy _ zabiegały o urealnienie gwarancji traktatowych, poprze zrobienie fizycznych możliwości w naszym regionie, wypełnienie gwarancji zdolnościami militarnymi._

_ Nie kazde nasze wymogi, a nawet snienia być może będą spełnione. Na szczycie przy Newport spodziewam się, wedlug raz 1-wszy po kolejny latach od momentu naszego członkostwa, dużej, sojuszniczej inicjatywy, na rzecz upewnienia naszego regionu, że gwarancje mogą być silowo wykonane _ – dodał.

ASF jak i równiez embargo

Najważniejsze wyzwania gwoli polskiego rolnictwa to afrykański pomór świń (ASF) oraz rosyjskie embargo na polskie produkty – mówił minister rolnictwa Producentów Sawicki po środę po Sejmie. Zapowiedział starania dla poprawy unijnej propozycji dot. rekompensat gwoli rolników.

Nawiązując do sprawy rosyjskiego embarga na polską żywność, Sawicki mówił: _ Budziłem urzędników w Brukseli, polityków, natomiast także naszych kolegów ministrów z wakacji, po to by nie czekać dzieki zajęcie się problemem we wrześniu, jednak już od momentu początku sierpnia _.

Podkreślił, że już 30 czerwca złożył pierwszy wniosek o rekompensaty z informacją dotyczącą strat po polskim rolnictwie. 12 sierpnia spotkał się w naszej sprawie z unijnym komisarzem ds. rolnictwa, a 19 sierpnia sposród komisarzem ds. handlu.

_ Są wstępne propozycje nadal niezatwierdzone przez KE dotyczące rekompensat. Ale są ów kredyty niewystraczające, poniewaz dzielą rolników na zrzeszonych i niezrzeszonych _ a mianowicie powtórzył minister w środę w Sejmie. _ Będę starał się, żeby rolnicy otrzymali jednakową rekompensatę niezależnie od tego, lub są zrzeszeni czy nie zaakceptowac _ – zapewnił.

Mówiąc o wirusie ASF, Sawicki przypomniał, że pojawił się on w rejonie polski 18 02 br. _ Poprzez sprawne działania bioasekuracyjne _ utrzymujemy tego wirusa w zonie przygranicznej sposród Białorusią a mianowicie wskazał. Przypomniał, że po Rosji, na Ukrainie jak i równiez Białorusi ped przemieszczania się tej dolegliwosci przekraczało 300 km na rok. Do tej pory stwierdzono 14 przypadków ASF obok padłych dzików i dwa u świń. Świnie pochodziły z gospodarstw, które utrzymywały je dzieki własne wymagania: w jednym było siedmiu świń, natomiast w innym – jedna – wyliczał minister.

Zapowiedział, że w ramach zwalczania chorób zakaźnych będzie ograniczana populacja świń po strefie zakażonej. Jak dodał, od kolejny sierpnia zmniejszana jest ludnosc dzików po tamtym rejonie – zaznaczył Sawicki. Jakim sposobem mówił, nie dajacy sie kontrolowac przenoszą chorobę, dlatego resort chce _ zablokować możliwość migracji tych zwierząt w głąb panstwie _ – tłumaczył kierownik resortu rolnictwa.

Zwiększyć potencjał odstraszania

Modyfikacja sił zbrojnych ma służyć zwiększeniu potencjału odstraszania, posiada też przynieść korzyści krajowemu przemysłowi i nauce – powiedział po środę w Sejmie wiceminister obrony Czesław Mroczek.

_ Głównym celem resortu obrony narodowej przy najbliższych miesiącach będzie wzmocnienie zdolności obronnych Polski _ – mówił Mroczek. Zwrócił uwagę, że zadanie to ma szczególne znaczenie w stosunku do pogorszenia kwestii bezpieczeństwa przy regionie.

Zapowiedział rozstrzygnięcie w 2015 r. _ kluczowych postępowań _ – dotyczących systemu defensywy powietrznej obejmującego zdolności przeciwrakietowe, zakupu 70 śmigłowców wielozadaniowych oraz _ całego segmentu systemów bezzałogowych _.

_ To w sposób bazowy wzmocni polski potencjał obronny. Staramy się, by owe programy zwiększały nasze możliwości rażenia i strategiczny potencjał odstraszania. Drugim ważnym zamyslem w ramach tego wielkiego, ambitnego programu modyfikacji sił zbrojnych, jest podniesienie potencjału krajowej nauki i przemysłu po technologiach wojskowych _ – oświadczył Mroczek. Zapewnił, że nauka i przemysł skorzystają na systemie przewidującym publikacje 130 mld zł az do roku 2022 na nową technikę dla wojska.

Według wiceszefa MON zapowiadane za posrednictwem MON Srodku Operacji Cybernetycznych, które dzierzy działać przy strukturze Narodowego Centrum Kryptologii, powstanie przy przyszłym r..

Mroczek powiedział, że w reakcji dzieki zmienioną sytuację bezpieczeństwa wzrośnie zakres ćwiczeń wojskowych, resort czterokrotnie zwiększy też liczbę szkolonych żołnierzy rezerwy. Przypomniał, że zbytnio kilka tygodni odbędzie się kolejna odslona ćwiczenia _ Anakonda _, w którym weźmie udział 12 tys. żołnierzy, w tym ponad tysiąca z zagranicy.

Podkreślił, że odnawianie techniczna i zmiany w systemie szkolenia to pozostaly etap profesjonalizacji sił zbrojnych.

Pięć miliardów na poszukiwanie surowców

Spółki Skarbu Państwa do 2016 r. zainwestują w wyszukiwania surowców wraz z źródeł niezwyczajowych nie skromniej niż piec mld zł – zapowiedział w środę w Sejmie minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

_ Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski jest pierwszenstwem rządu i priorytetem strategii właścicielskiej ministra skarbu. (… ) Przy ten system wpisuje się poszukiwanie własnych surowców i maksymalne uzycie krajowych zasobów. Chcemy skorzystać z tej szansy jak i równiez dlatego spółki Skarbu Państwa do 2016 roku zainwestują w wyszukiwania surowców źródeł niekonwencjonalnych nie zaakceptowac mniej niż 5 mld zł _ – powiedział w środę w Sejmie Karpiński.

Dodał, że by ułatwić przebieg poszukiwań, został przygotowany projekt ustawy, który uprości funkcje administracyjne związane z poszukiwaniem, wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych.

Wyjaśnił, że plan ten prognozuje m. in. skrócenie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw przez organa administracji oraz terminów odwoławczych, ułatwienie uzyskiwania najlepszych pozwoleń, opinii i zgód.

_ Wydajny nadzór nad spółkami SP w grupie kapitałowej Skarbu Państwa, szukanie synergii, które mają budować wartość tej grupy (… ) w aprobacie z realiami rynkowymi (… ) mają służyć realizacji polityk publicznych, w tym w szczególności bezpieczeństwa energetycznego _ – powiedział szef resortu skarbu. Podkreślił, że to podstawowe zagadnienie, które wyznaczył na swoją kadencję.

_ Dzisiaj przeszlo 60 mld zł jest zaangażowane po kluczowe plany energetyczne, które stanowią priorytet działań rządu w zakresie inwestycyjnym, budując od czasu Jaworzna, przez Opole, Kozienice, Świnoujście, aż po Gdańsk i Bałtyk – pewnym, spójny jak i równiez nowoczesny uklad wytwarzania, wywolywania, transportowania, dywersyfikacji źródeł ciepla _ a mianowicie mówił Karpiński.

Matematyczna szkoła lwowska

Przygotowanie podręczników dla klasy II i III szkoły zasadniczej, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i nauczania geometrii, podniesienie pulapu bezpieczeństwa przy szkołach a mianowicie to priorytety MEN przedstawione w środę w Sejmie przez minister Joannę Kluzik-Rostkowską.

_ Przede wszystkim napiszemy podręcznik do klasy II i III _ – podkreśliła minister. Poinformowała, że pierwsza część _ Naszego elementarza _ – bezpłatnego przygotowanego na zlecenie MEN podręcznika dla uczniów klas I szkół podstawowych – już czeka dzieki nich po szkołach.

Zaznaczyła, że przygotowywanie podręczników gwoli uczniów niższych klas szkoły podstawowej to _ szczegól większej całości, fundamentalna przemiana na rynku podręczników, która budziła bardzo wiele namiętności w ciągu ostatnich miesięcy _. _ Zmiana ów w relacji prawnym została już dokonana. Przypomnę: sluzace do 2017 r. zarówno w szkołach waznych, jak i gimnazjach będą podręczniki wieloletnie, bezpłatne z punktu widzenia rodziców, będące własnością szkoły przekazywaną kilku rocznikom _ – powiedziała Kluzik-Rostkowska.

Szefowa resortu edukacji podała także, że zbliżający się rok szkolny 2014/2015 będzie dedykowany szkolnictwu zawodowemu. _ Dziś młodzi ludzie na terytorium polski nadal bardzo szanują sobie dobre wykształcenie ogólne. Wydaje sie również, co raz to większe zainteresowanie, oczekiwanie, żeby to dobre wykształcenie ogólne łączyć wraz z zawodowym _ – zaznaczyła. Podkreśliła, że tam, w którym miejscu szkolnictwo zawodowe jest trochę zaniedbane ma obowiazek zostać odbudowane, musi być bardzo mocna oferta gwoli tych, którzy chcą uczyć się przy szkolnictwie zawodowym, musi być też zwiazek i współpraca szkolnictwa zawodowego z miejscowym rynkiem roboty.

_ Rzecz trzecia – bezpieczeństwo po szkole. Sila w uczelni jest faktem. Mówią o tym zarówno doswiadczenia MEN, jak i Najwyższej Izby Kontroli. Często nauczyciele nie bardzo chcą na ten temat rozmawiać, bo mają małe zewnętrzne wsparcie, albo nie mają go w ogóle _ – zauważyła Kluzik-Rostkowska. Dlatego – jak zaznaczyła a mianowicie ważnym zadaniem ministerstwa edukacji na najbliższe miesiące będzie przygotowanie porzadnego pakietu pomocy dla instruktorów. Zapowiedziała też uruchomienie infolinii dotyczącej kwestii przemocy przy szkołach.

Czwartym priorytetem MEN ma być nauczanie geometrii. _ Wiemy, że egzamin maturalny z matematyki w tym roku nie zaakceptowac poszedł najkorzystniej. Matematyka, która może być przedmiotem fascynującym, która może być doskonałą zabawą w wypadku, że uczeń ma rzetelnego przewodnika _ – mówiła minister. _ Są nauczyciele, którzy radzą sobie swietnie. Są też nauczyciele, którzy potrzebują od nas wsparcia, tak by zajęcia prowadzić w sposób bardziej fascynujący uczniów _ – oceniła. Dlatego – zaznaczyła – także temu przedmiotowi poświęcone będzie w tym roku bardzo dużo uwagi, poczynając od profesorów edukacji wczesnoszkolnej.

_ Mam takie swoje marzenie – zawsze bardzo ceniłam matematyczną szkołę lwowską, polskich matematyków okresu dwudziestolecia – zeby udało się pokazać, że mieliśmy wtedy nie tylko ogromnych polityków, ale też wielkich matematyków, którzy zaważyli w losach świata. Gdyby się to udało, byłabym bardzo szczęśliwa _ – tymi słowami Kluzik-Rostkowska zakończyła wlasne sejmowe wystąpienie.

Pięć priorytetów MAC

Możliwość załatwienia jak największej cyfry spraw zbytnio pośrednictwem sieci, podnoszenie kwalifikacji cyfrowych, natomiast także rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu – zapowiedział minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski.

Kierownik resortu przedstawił pięć priorytetów, które w najbliższym momencie będzie realizować Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

_ Zarzadzanie jak najbliżej obywatela faktycznie, aby każdy mógł załatwić jak najwięcej kwestii, nie wychodząc sposród domu, zbyt pośrednictwem internetu _ – mówił Trzaskowski.

Jak dodał, dzięki współpracy MAC z innymi ministerstwami drogą elektroniczną będzie można m. in. uzyskać zaświadczenia o służbie wojskowej i niekaralności; zbytnio pośrednictwem globalnej sieci będzie można uzyskać też dostęp az do informacji dotyczących wyborów, lub podstawowych usług zdrowotnych. _ Będą one dostępne zbyt pomocą sieci na 1 ulepszonej platformie i, jak najważniejsze, za pomocą konkretnego systemu weryfikacji takiego swoistego PIN-u. W koncu obywatel będzie mógł za pomocą konkretnego systemu logować się az do wszystkich ludzi systemów _ – zapowiedział Trzaskowski.

Przypomniał, że MAC rozwija stronę danepubliczne. gov. pl, w której dostępne będą kazde dane opracowane za pieniądze publiczne. _ Dzięki temu będzie można tworzyć mnóstwo aplikacji, jak przyczyni się do rozwoju gospodarki domowej _ – dodał.

Zaznaczył, że w kolejnych ministerstwach wprowadzany wydaje sie byc elektroniczny obieg dokumentów.

_ Polska jest największym placem budowy infrastruktury internetowej w Europie. Będziemy oddawać sieci szerokopasmowe w nastepnych regionach, jakie mozliwosci przyczyni się do tego, że dostęp sluzace do internetu będzie miała coraz to większa ilosc obywateli _ – podkreślił Trzaskowski.

Minister dodał, że MAC prowadzić będzie także programy, które mają podnieść kompetencje cyfrowe. _ Nadal musimy inwestować w rozwój kompetencji numerycznych obywateli, kolejny proc. osób, które ma dostęp sluzace do internetu w tej chwili w Polsce z niego nie wykorzystuje (… ), dlatego też musimy rozwijać kompetencje Polaków w tejze dziedzinie, lecz również walczyć z wykluczeniem cyfrowym osób starszych, które nie korzystają z globalnej sieci. Robimy to za pomocą tego typu programów, jak Latarnicy Polski Cyfrowej. Nasi wolontariusze przeszkolili ponad 200 tys. osób wraz z tego, jakim sposobem korzystać wraz z internetu, zechcemy rozwijać umiejętności najmłodszych Polaków, ucząc katalogów programowania _ – zaznaczył szef resortu cyfryzacji.

Zapowiedział także, że MAC wprowadzi system zawiadamiania obywateli o zagrożeniach w sytuacjach kryzysowych za pośrednictwem telewizji i aplikacji w urządzenia mobilne.

Dzieki drugiej stronie www przeczytasz, jak o propozycjach rządu myśli opozycja a takze eksperci

Mariusz Błaszczak (PiS) uznał, że propozycje przedstawione w Sejmie za posrednictwem premiera Donalda Tuska są niewystarczające, nie naprawią złej sytuacji. Można by halasuje określić jak małe plastry na wielką ranę – stwierdził.

Błaszczak mówił sposród trybuny sejmowej, że premier od dawna zapowiada różne inicjatywy, _ ofensywy legislacyjne _ po kolejnych expose i wystąpieniach. _ Wraz z tych ofensyw wynikało dokładnie nic. W tej chwili słyszymy znowu, że będzie dobrze _ – powiedział szef lokalu PiS wedlug wystąpieniu Tuska.

Odwołując się do sondaży mówił, że zaledwie 1 proc. Polaków zdecydowanie porzadnie ocenia operacje rządu Donalda Tuska. _ Stąd te obietnice, szastanie pieniędzmi, stąd zapowiedzi, że w przyszłym roku marniej sytuowane bliskich otrzymają realną pomoc. Owe propozycje można by określić, że są to małe plastry w wielką ranę _ – powiedział.

Błaszczak dodał, że dobrze, że jakiekolwiek pieniądze trafią do rodzin, co pozwoli na to, że nie będą _ przejedzone _ np. przez zakup kolejnego pociągu Pendolino. _ Lub te pieniądze naprawią sytuację? Oczywiście nie zaakceptowac _ – ocenił. _ Cóż mialo nastąpić, żeby sytuacja w naszym kraju się zmieniła? Dymisja rządu koalicji PO-PSL _ – przekonywał.

Kierownik klubu parlamentarnego PiS uważa, że prawdziwe zmiany przyniosłoby propozycje PiS: m. in. stypendium demograficzne, zwiększenie podstawy podatkowej.

Błaszczak zwrócił też uwagę, że pieniądze zapowiedziane przez Tuska – wraz z waloryzacji świadczeń i znizek podatkowych w dzieci a mianowicie mają być wypłacone na kilka miesięcy przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi.

Polityk PiS odniósł się też az do części wystąpienia premiera dotyczącej Ukrainy jak i równiez Rosji.

_ Rzeczywiście jest realne zagrożenie. Mamy stycznosc z napaścią Rosji Putina na Ukrainę. Ale o niebezpieczeństwie wynikającej z działalności prezydenta Rosji, pułkownika Putina przestrzegał już w 2004 roku śp. prezydent Lech Kaczyński, wówczas gdy Putin napadł na Gruzję. Co robił wtedy rząd premiera Donalda Tuska? Rozzuchwalał Putina (… ) Jakim sposobem można przejść do porządku dziennego ponad postawą premiera Donalda Tuska po tragedii smoleńskiej, morzem słowami, gdy mówił, że trzeba zaufać Rosjanom jak i równiez czekać w wynik śledztwa? _ a mianowicie mówił Błaszczak.

Tusk zarządza wizerunkiem

Premier Donald Tusk zajął się ulubioną formą sprawowania swych rządów, czyli zarządzaniem wizerunkiem zamiast zarządzaniem państwem a mianowicie mówił po Sejmie prowadzacy SLD Leszek Miller.

_ To wydaje sie metoda, która polega w bezustannych zapowiedziach, co jednak budzi coraz większe znużenie. Dzisiaj novum, które zostało wprowadzone, polega na tym, że jak dotąd festiwal obietnic to był festiwal jednego aktora, zas dziś wystąpiła niemal cała rządowa trupa _ – powiedział Miller występując w Sejmie wedlug przedstawieniu poprzez Donalda Tuska zamierzeń rządu w najbliższych miesiącach.

Szef SLD ocenił, że propozycje rządu są coraz mniej wiarygodnie. _ Słyszeliśmy już o obniżeniu podatków. W ramach tej obietnicy podwyższono VAT z 21 do 23 proc., jak najbardziej uderza w kieszenie ludzi biednych. Słyszeliśmy o walce sposród bezrobociem jak i równiez na tym polu rząd dzierzy pewne sukcesy – przy urzędach wszystkich szczebli nieustannie rośnie rola departamentów, firm turystycznych i komórek. Polska wydaje sie w czołówce, jeśli idzie o rozdętą biurokrację _ – wyliczał Miller.

Zaznaczył, że jakkolwiek ciągle 80 tys. absolwentów szkół jak i równiez uczelni swoją karierę zawodową musi rozpoczynać od wpisania się dzieki listę bezrobotnych. _ W istocie chyba, że wcześniej wpiszą się na listę członków PO lub PSL _ – stwierdził.

Skrytykował też sposób prowadzenia środowej dyskusji. _ Sprowadzenie poważnej debaty do 10-minut oświadczeń klubowych z eliminowaniem pytań po tej debacie, to jest niestety żenujące. Macie państwo koalicyjną większość, ale ponizsza większość się zmienia. Zabijanie debaty po Sejmie okresla również zabijanie debaty ogólnej, ze szkodą dla państwa polskiego _ – powiedział.

Wymienił też postulaty, które wcześniej w Sejmie składał SLD, wśród nich m. in. przywrócenie etatu w charakterze podstawowej ksztalty zatrudnienia pracownika, darmowe leki dla najuboższych emerytów jak i równiez ustanowienie minimalnej płacy godzinowej (na pulapie 10-11 zł).

Palikot chwali Tuska, lecz…

Szef TR Janusz Palikot pozytywnie ocenił przedstawione przez premiera sugestie dot. emerytur. Są ów lampy – mówił – społecznie potrzebne, choć nie rozwiązują całości problemu. Krytycznie odniósł się z kolei do działań rządu ws. kryzysu w Ukrainie.

W swoim wystąpieniu Palikot pozytywnie ocenił propozycje dotyczące emerytur. _ Bardzo społecznie potrzebna sugestia, pomagająca utrzymać się finansowo osobom, które mają najniższe emerytury _ – uważa polityk TR. Ale a mianowicie jak podkreślił – to jeden z problemów, które dotyczą emerytur. _ Z jakiego powodu ta poprawka nie mogłaby być detalem większego ładu? _ – pytał Palikot.

_ Ta zmiana tak naprawdę pcha system emerytalny w kierunku renty obywatelskiej, równej dla każdego _ a mianowicie uważa Palikot.

Według jego trzeba też zwrócić uwagę na zjawisko, że dwóch, 5 mln Polaków postanowiło pozostać przy systemie otwartych funduszy emerytalnych, pomimo _ oczywistych slabosci tego programu _. _ Jeśli te banki wykonali ten gest, w pewnym sensie protestu przeciw polityce dotyczącej emerytur, lub to nie jawi sie byc powód w dodatku, by poważnie zastanowić się, co naprawdę trzeba zrobić z emeryturami? _ – mówił Palikot. _ To jest zaklajstrowanie na ileś miesięcy klopotu najsłabszych emerytur, a sytuacja ZUS się nie polepsza _ a mianowicie zaznaczył lider Twojego Obrotu.

Mówiąc o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, Palikot ocenił, że Polska zaangażowała się na Ukrainie _ w imię resentymentów, polityki historycznej i wydaje sie w tej sprawie ogrywana _. _ Czy nie zaakceptowac czas dzieki jakąś głębszą refleksję w tej sprawie? _ – dopytywał. Według niego w sprawie wschodniego sąsiada Polska nie zaakceptowac powinna podejmować _ żadnych ruchów, za którymi nie stoi UE _.

_ Czy ktos z naszych partnerów, gdy nas nie zaakceptowac dopuszczono az do stolika w sprawie Ukrainy (podczas rozmów ministrów SZ Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji w Berlinie – PAP), powiedział, że jeśli Lokalny nie będzie przy tym stoliku, to nie będzie żadnych negocjacji? Badz ktokolwiek wstał od tego stolika? _ a mianowicie pytał Palikot.

_ Czy jest prawdziwa reakcja co do rosyjskiego embarga na artykuły spożywcze? To są pozorowane ruchy _ – dodał.

Odniósł się także do kwestii energetyki. Według Palikota polityka energetyczna obecnego rządu jest chaotyczna. _ Budujemy elektrownie atomowe czy nie zaakceptowac? Mamy choćby jedną uzgodnioną społecznie lokalizację? Stawiamy na odnawialne źródła energii? _ – pytał. Jak mówił, _ to nie jest żadna realna polityka energetyczna _.

Szef Twojego Ruchu skrytykował formę sejmowej debaty. Wedlug wystąpieniu premiera, głos zabrali poszczególni ministrowie, którzy przedstawiali plany wlasnych resortów. Nastepnie czas na przedstawienie posady miały kluby parlamentarne; posłowie nie potrafili zadawać pytań.

Według lidera TR środowa debata jest fikcją; rano posłowie otrzymali od poszczególnych ministrów koncepty ustaw, które liczą sporo stron i nad którymi tego danego dnia mają pracować komisje sejmowe. _ Ta parodia debaty przenosi się więc na parodię w sposobie stanowienia uprawnienia _ – uważa Palikot. _ Uchwalamy bardzo słabe prawo. Przy większości buble, które natychmiast po uchwaleniu trzeba poprawiać _ – mówił.

_ W zwyczajnym kraju, premier występując wraz z tak ważnym wystąpieniem wygłosiłby swoje tezy dzień wcześniej, mając szansę na normalną merytoryczną uwagę _ a mianowicie mówił Palikot. W swoim ocenie, to są _ na tyle mocne społecznie jak i równiez populistyczne sugestie, że i tak by się obroniły w sensie PR-owym, a Sejm byłby trochę mniej cyrkiem i instytucją poważnej debaty _.

Kiełbasa wyborcza jak i równiez inwestycja w przyszłość

To zarówno kiełbasa wyborcza, jak i równiez inwestycja w przyszłość, bo zainwestowane środki wrócą az do gospodarki – tak środowe zapowiedzi przedstawienie premierowe ocenia główny analityk Xelion Piotr Kuczyński. _ Żadnych dramatów ekonomicznych te obietnice nie spowodują _ a mianowicie przekonuje.

_ Zapowiedziane wybory (… ) są trafne, bo docelowo pomogą gospodarce. Bowiem więcej pieniędzy pójdzie do portfela tych, którzy mają większą liczbę pociechy oraz osób o niskich emeryturach. A więc trafi do rodzajów uboższych, które wszystkie dochody przeznaczają dzieki konsumpcję – zatem ów pieniądze wrócą do produkcji. To natomiast na pewno odrobine pomoże gospodarce krajowej _ – mówił Kuczyński PAP.

_ Także to pomaga ludziom, ale owocuje także gospodarce krajowej _ – dodał.

Jak ocenił, oferty te są sensowne także dlatego, że dotąd na ulgach na dzieci zyskiwały osoby osiągające lepsze zarobki, które miały z czego te znizki odliczyć.

Według niego obciążenie budżetu na skutek zmian w ulgach prorodzinnych oraz zasilenia emerytów będzie wynosiło niespełna 5 mld zł. Jak mówił, to, że po OFE pozostało znacznie skromniej osób niż 50 proc. – czego oczekiwał rząd – oznacza oszczędność na rzecz przyszłorocznego budżetu w wysokości ok. cztery mld zł. _ Więc niemal się to wyrównuje _ – konkludował.

Przypomniał też, że minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział w środę, że w 2015 r. niedostatek finansów ogólnych liczony według europejskich standardów nie przekroczy 3 proc. PKB.

Profesjonalista ocenił, że cele ustalone przez przedstawienie premierowe są _ umiarkowanie ambitne _, lecz za to mozliwe i nie nadmiernie drogie. Jednak bardzo ambitne zamierzenia – mówił – np. wzrost sumy wolnej od czasu podatku, o której mówił niedawno wicepremier Janusz Piechociński – mogłyby być zbytnio kosztowne gwoli finansów państwa.

Czytaj więcej w

  • Tusk w prokuraturze? _ Nie widzę wzgledu _
  • _ Mamy duży apetyt w wygranie ludzi wyborów _
  • Bartłomiej Sienkiewicz w prokuraturze
  • Rząd na temat emisji obligacji, spadkach i… cydrze