Murapol zabiera głos po wyborów o karze od KNF

Murapol zabiera głos po wyborów o karze od KNF
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Murapol dostał we wtorek 2 kary za naruszenie ustawy o palecie publicznej.

Kara po wysokości 9, 9 mln PLN nałożona została zbytnio mające a mianowicie w weryfikacji Komisji Przegladu Finansowego a mianowicie miejsce w 2017 r. naruszenie obowiązku odnośnie az do ogłoszenia tak zwanym. wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbnica Holding S. A. przy związku z przekroczeniem przez Murapol S. A. z Venture Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez Trigon TFI S. Zas. (obecnie Lartiq TFI S. A. ) 33% ogólnej liczby głosów w spółce Skarbiec Holding S. A. albo niedokonaniem zbycia w niniejszym terminie akcji Skarbiec Holding S. Zas. w ilosci powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów po tej spółce (w okresie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów).

Kara w wysokości 500 tys. ZL nałożona zaś została za mające a mianowicie w weryfikacji Komisji Nadzoru Finansowego a mianowicie miejsce cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding S. A. po związku wraz z „parkowaniem akcji” w okresie 2017-2018 r.

Obejrzyj też: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Najciekawsze fakty

„Należy podkreślić, że jest to pierwszy zbieg okolicznosci nałożenia dzieki Murapol S. A. sankcje pieniężnej, badz też jakiejkolwiek badz innej postaci sankcji administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego” – wspólgra Murapol w przesłanym az do naszej redakcji komunikacie.

„Murapol S. Natomiast. nie może w jakimkolwiek przypadku zgodzić się z przyjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego rozumieniem pojęcia ‚parkowania akcji’. Komitet Nadzoru Finansowego przyjmuje bowiem – mimo literalnej treści przepisu wraz z art. 87 ust. 1-wsza pkt trzy lit. zas ustawy o ofercie a mianowicie że na rzecz wystąpienia tzw. parkowania akcji wystarczające to, że 1 podmiot (tj. podmiot, który dokonuje tzw. parkowania akcji) ponosi zagrozenie ekonomiczne związane z akcjami, które to akcje są zapisane dzieki rachunku papierów wartościowych odmiennego podmiotu (tj. podmiotu, w którym akcje są zaparkowane). Murapol S. A. chciałby w tym kontekście podkreślić to, że ów sytuacja kiedys nie wystąpiła w przypadku Murapol S. A.; wymienione wyżej podmioty – na których w weryfikacji Komisji Przegladu Finansowego akcje były ‚zaparkowane’ – ponosiły bowiem pełne ryzyko gospodarcze związane wraz z tymi pakietami akcji Skarbiec Holding S. A. ” – przekazuje spółka.

Murapol uważa też karę zbyt szczególnie dotkliwą i zdecydowanie niewspółmierną sluzace do zarzucanego Murapol S. Natomiast. przez Komisję Nadzoru Finansowego deliktu administracyjnego.

„Murapol S. Natomiast. zauważa przy szczególności to, że kara pieniężna zastosowana wobec Murapol S. A. istotnie przekracza wartość potencjalnej szkody, o której wydaje sie byc mowa po komunikacie prasowym Komisji Nadzoru Finansowego, w którym miejscu rzeczona potencjalna szkoda wyniosła ok. 6, 5 mln zł” a mianowicie czytamy po komunikacie.

Murapol S. A. okresla również, że poziom sankcje w zwróceniu do jej maksymalnej przewidzianej regulacyjnie wysokości jest jedną z najwyższych, jaka kiedys została nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego (99 proc. w zakresie sankcje 9, 9 mln zł).

Na dodatek spółka wyraża swoje zaniepokojenie sposobem procedowania sprawy, zas zwłaszcza naszym, że Komisja Nadzoru Finansowego konsekwentnie oddalała wszystkie komentarze dowodowe Murapol S. A., co następowało bez jakiegokolwiek umotywowania. Podobnie Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła kierowania dialogu czy też mediacji w naszej sprawie wraz z Murapol S. A., co stanowi wykroczenie podstawowych pryncypiów postępowania administracyjnego.

„W rezultacie z powodzeniem można wskazać, że postanowienie administracyjna została wydana sposród licznymi naruszeniami przepisów prawa proceduralnego i materialnego, oraz z pogwałceniem podstawowych standardów ochronnych gwoli sfery praw i interesów strony postępowania. Murapol S. A. jednocześnie deklaruje, że podejmie – tak dzieki arenie krajowej, jak i na arenie unijnej – wszelkie kroki sadowe nakierowane w ochronę sfery praw jak i równiez interesów Murapol S. Natomiast. przed wskazanym w ocenie spółki nieprawidłowym działaniem Komisji Nadzoru Finansowego. Działanie to jest poniewaz w szczególności niepokojące, budzące istotne obawy i po pełni niezrozumiałe dla całego rynku kapitałowego, jest to działanie bez precedensu które nie zaakceptowac powinno miało mieć kiedykolwiek miejsca” – podaje spółka.

Murapol podkreśla też, że działa w interesie całego sektorze kapitałowego.

„Spółka raz jeszcze zwraca uwagę w niezachowanie reguly proporcjonalności pomiędzy wysokością nałożonej kary, natomiast deliktem administracyjnym w tym w szczególności wysokością potencjalnej szkody dla uczestników ryku kapitałowego z tytułu nieogłoszenia wezwania następczego sluzace do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Skarbnica Holding S. A. Wykorzystanie w przypadku Murapol S. A. tak wysokiej kary, skutkować będzie przy ocenie 4 Murapol S. A. tymze, że będziemy mieli do czynienia ze zniechęcaniem spółek do publicznego branzy kapitałowego, poniewaz sankcja ta jest niewspółmiernie dotkliwa”.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy