MS: w czwartek wejdzie w życie ustawa o tzw. jednym okienku

MS: w czwartek wejdzie w życie ustawa o tzw. jednym okienku
27 lipca, 2020
Category: inne

17 stycznia br. odwiedzi w życie ustawa na temat tzw. okreslonym okienku, która przewiduje uproszczenie i obnizenie obowiązków jak i równiez procedur gwoli firm rozpoczynających działalność gospodarczą – poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Chodzi o przygotowaną w resorcie sprawiedliwości nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo podało, że dzięki nowym regulacjom przedsiębiorca nie będzie musiał zawiadamiać Państwowej Inspekcji Robocie i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności (jej miejscu, rodzaju i zakresie oraz pierwotnego zmian). Zniesione zostaną także sankcje za niedopełnienie owego obowiązku.

„Skrócony zostanie wyraz (z optymalnych 14 do 3 dni) wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP poprzez naczelnika urzędu skarbowego firmom innym niż osoby cielesne, które rozpoczynają działalność” a mianowicie poinformowało ministerstwo.

Resort wskazał, że nowelizacja zapewni Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostęp az do danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów produkcji narodowej (REGON) oraz zgromadzonych przez ZUS na koncie osobistym płatnika składek.

Zgodnie z nowymi przepisami na urzędy statystyczne zostanie nałożony obowiązek udostępniania Państwowej Kontroli Pracy jak i równiez Państwowej Inspekcji Sanitarnej a mianowicie z urzędu, nieodpłatnie i co kwartał – zgromadzonych w rejestrze podmiotów danych o podmiotach deklarujących najecie pracowników w zakresie niezbędnym sluzace do wykonywania zadań tych organów.

„Wprowadzane zmiany regulacji sadowej powinny umożliwiać podmiotom predkie rozpoczęcie działalności, ograniczając sluzace do minimum niezbędne formalności, obok jednoczesnym zagwarantowaniu organom administracji publicznej sprawnego, opartego dzieki aktualnych osiągnięciach technicznych, robienia ich obowiązków rejestracyjnych jak i równiez ewidencyjnych” a mianowicie napisano po uzasadnieniu az do zmian.

Według MS skutkiem wprowadzenia odmian będzie wyeliminowanie dwóch z sześciu (czyli zmniejszenie o jedną trzecią) procedur obowiązujących przy rejestrowania sie podmiotu. „W konsekwencji winna również poddac sie podwyższeniu ranga Polski po Raporcie Banku Światowego Doing Business. Likwidacja dwóch procedur rejestracyjnych skróci również łączny czas rejestrowania sie o 2 dni” – podkreślono po uzasadnieniu.

Wedlug resortu dzięki zmianom dotyczącym rejestracji po urzędzie skarbowym i nadania numeru NIP zostanie skrócony także okres trwania procedury obejmującej łącznie rejestrację podmiotu w: Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w pkt 3 Referatu Doing Business aktualnie jest on przewidzialny na cztery tygodnie).

MS podało, że z okolicznosci technicznych jak i równiez organizacyjnych niemożliwe było, aby czas oczekiwania na uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia nadania numeru NIP dla wszystkich podmiotów wynosił jeden dzień (co postulowali pracodawcy).

Według resortu rozwiązania, które zaczną obowiązywać od czasu czwartku, przyniosą oszczędności zarówno pracodawcom, jak i równiez innym niż osoby cielesne rozpoczynające działalność gospodarczą firmom zobowiązanym do uzyskania numeru NIP, jakie mozliwosci pozytywnie wpłynie na stopien konkurencyjności krajowej gospodarki.

Wraz z danych ministerstwa wynika, że w wielkosci roku działalność rozpoczyna w porzadku. 677 tys. 700 pracodawców (627 tys. 200 osób fizycznych jak i równiez 50 tys. 500 osób prawnych), którzy muszą dokonać zgłoszeń w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy jak i równiez Państwowej Kontroli Sanitarnej. Wedlug resortu likwidacja obowiązku zgłoszeniowego wobec obu inspekcji powinna przynieść pracodawcom łącznie oszczędności w kwocie 67 770 000 zł.

Ministerstwo informowało ponadto w uzasadnieniu, że w ciągu roku wynika ok. 1 tys. 800 spółek jawnych, 250 spółek partnerskich, 2 tys. spółek komandytowych, 450 spółek komandytowo-akcyjnych, 19 tys. spółek wraz z o. na temat. i 750 spółek akcyjnych. „Dla tychze podmiotów skrócenie czasu przewidywania na zdobycie numeru NIP z 14 do trzech dni mialo przynieść po skali roku kalendarzowego oszczędności w kwocie 28 mln 923 tys. 800 zł. ” – wyjaśniono. (PAP)

mmu/ je/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy