Ministerstwo Sprawiedliwości: w konsultacjach projekt uzupełniający zakres rejestru spadkowego

Author:
27 lipca, 2020
Category: system gospodarczy

Propozycja trafiła do naradzie.

Rejestr spadkowy, czyli spoleczny rejestr opracowywany przez Krajową Radę Notarialną, ma gromadzić informacje na temat sądowych postanowieniach stwierdzających nabycie spadku i wydawanych za posrednictwem notariuszy aktach poświadczenia dziedziczenia potwierdzających prawa do spadku. Uchwalone w lecie zeszłego roku przepisy wprowadzające ten – prowadzony przy systemie teleinformatycznym – rejestr, mają wejść w życie 8 września.

Tymczasem na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania obywatelskiego, która weszła w życie 17 sierpnia zeszłego r., dostosowano polskie prawo do unijnego rozporządzenia o Europejskim Poświadczeniu Spadkowym (EPS). EPS potwierdza na rzecz spadkobiercy lub np. wykonawcy testamentu tytuł prawny az do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich UE. Dokument ten pozwala w związku sposród tym dzieki szybkie jak i równiez skuteczne załatwienie transgranicznej sprawy spadkowej, gdyż jest on przeznaczony przede wszystkim na potrzeby wykazywania prawa sluzace do spadku zbytnio granicą.

Przy praktyce to znaczy, że kazde kwestie dotyczące spadku wedlug osobie mającej majątek badz krewnych po różnych państwach UE są rozstrzygane za posrednictwem jeden sąd, według regul prawnych jedynie jednego sposród państw. Wcześniej zdarzało się, że prowadzono w poszczególnych państwach oddzielne postępowania, co mogło prowadzić do sporów prawnych i kłopotów przy wykonaniu tego rodzaju orzeczeń.

Skutkiem tego EPS stał się pozostalym – obok postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i wydawanego przez notariuszy aktu poświadczenia dziedziczenia a mianowicie dokumentem służącym wykazywaniu norm do spadku. W związku z naszym – jak wskazano w uzasadnieniu konsultowanego projektu MS – również EPS musi być objęty rejestrem, gdyż zwiększy to skuteczność poświadczeń wydawanych przez polskie sądy i polskich notariuszy.

„Zwiększa się też wiarygodność samego rejestru spadkowego, wzmacnia pewność obrotu prawnego oraz zmniejsza ryzyko wydawania sprzecznych orzeczeń potwierdzających uprawnienia do spadku” – wskazano w uzasadnieniu projektu MS.

Planowany termin wejścia przy życie proponowanej nowelizacji a mianowicie czyli 12 września – skorelowany został z datą wejścia przy życie zmian wprowadzających spis spadkowy. „W ten sposób rejestr spadkowy objąłby także EPS od momentu samego początku swego funkcjonowania” – wskazano w uzasadnieniu.

Projekt oprócz tego m. in. precyzuje prawo określające zakres informacji dotyczących spadkodawcy podawanych w aktach poświadczenia dziedziczenia.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy