Mercator Medical miał wstępnie 2 mln zł straty netto po I kw.

Mercator Medical miał wstępnie 2 mln zł straty netto po I kw.
27 lipca, 2020
Category: gielda

„W oparciu o analizę dostępnych na dzień dzisiejszy danych finansowych placówek grupy przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe rezultaty finansowe grupy kapitałowej Mercator Medical za pierwszy kwartał 2019 r.:

1) zarobki ze sprzedaży 121 mln zł,

2) EBITDA: 2 mln zł,

3) wynik netto: a mianowicie 2 mln zł” a mianowicie czytamy przy komunikacie.

Przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o w porzadku. 36% w porównaniu sluzace do analogicznego czasu roku poprzedniego, co wydaje sie w głównej mierze pozytywnym efektem odpalenia w 2018 r. swiezych linii produkcyjnych w fabryce w Tajlandii, podano także.

„Wynik EBITDA obniżył się w porównaniu sluzace do analogicznego czasu roku poprzedniego o w porzadku. 75% (w pierwszym trymestrze 2018 r. wynik EBITDA Grupy wyniósł 7, szesc mln zł), natomiast wynik netto obniżył się na temat ok. 7 mln zł (w pierwotnym kwartale 2018 r. Grupa zanotowała piec, 0 mln zł profitu netto). Pogorszenie rentowności działalności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego tyczy sie zarówno segmentu produkcyjnego, jak i segmentu dystrybucyjnego Grupy” a mianowicie czytamy nadal.

W wypadku segmentu logistycznego pogorszenie wyników spowodowane było przede wszystkim koniecznością sprzedaży towarów zakupionych w 2018 r. po wzglednie wysokich kosztach, wynikających głównie z wyższych niż dzis cen lateksu syntetycznego a takze z wyższego niż rok kalendarzowy temu kursu USD. Pogorszenie wyników segmentu dystrybucyjnego było już monitorowane w 2018 r., zwłaszcza w minionym kwartale, dodano także.

„W ocenie zarządu emitenta, kumulacja negatywnych zjawisk, które doprowadziły do spadku rentowności działalności dystrybucyjnej, miała miejsce po pierwszym trymestrze 2019 r. Należy podkreślić, że od czasu kwietnia br. obserwowana wydaje sie byc już istotna poprawa rentowności segmentu dystrybucyjnego. W związku z tymze emitent spodziewa się stopniowej poprawy generowanych wyników owego segmentu od czasu drugiego kwartału 2019 r. ” – czytamy dalej.

Spadek rentowności działalności produkcyjnej Grupy to efekt znaczącego wzrostu presji konkurencyjnej przy pierwszym trymestrze 2019 r., co doprowadziło do spadku cen rynkowych i zwiększenia podaży produktów z niższych segmentów dzieki niektórych istotnych dla Stajnie rynkach. Jednocześnie wzrosła wartosc lateksu naturalnego oraz umocnił się tajski bat wzgledem dolara amerykańskiego, co również miało wpływ na osiągane marże. Emitent uważnie mysli sytuację rynkową i podejmuje niezbędne działania w celu możliwie płynnego dostosowania oferty az do zmieniających się warunków rynkowych, wymieniono także.

Wedle przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, emitent zamierza opublikować raport cykliczny za pierwszy kwartał 2019 r. w dniu 17 maja 2019 r., odkryto także.

Ekipa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce a takze jednym z kluczowych graczy na starym kontynencie Środkowo-Wschodniej w branzy jednorazowych rękawic medycznych. Należy do tej dziewczyny zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad piecdziesiat krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy