Lotos poprawia wyniki dzięki notowaniom ropy

Lotos poprawia wyniki dzięki notowaniom ropy
27 lipca, 2020
Category: gielda

Coraz niższe ceny ropy na światowych rynkach poprawiają wyniki firmy paliwowego Lotos. Tzw. modelowa marża rafineryjna tej spółki osiągnęła we wrześniu br. wartość szóstej, 86 dolarów na baryłkę, a to najwyższy poziom odnotowany polski.

Modelowa marża rafineryjna prezentuje zyskowność rafinerii. Wyliczana wydaje sie byc jako różnica między przychodami ze sprzedaży produktów rafineryjnych, a wydatkami zakupu ropy naftowej. Tuz przy wyliczeniach brane są jednak ceny produktów rafineryjnych na międzynarodowym rynku, więc może różnić się ona od czasu marży faktycznej.

Spółka podała, że we wrześniu tegoz roku do niej marża była o 73 proc. wyższa, niż dwanascie miesiecy wcześniej. W ten rozwój wpływ miały przede wszystkim spadek cen ropy (które spadają szybciej niż ceny produktów rafineryjnych) i rosnący tzw. dyferencjał (różnica) pomiędzy ceną europejskiej ropą Brent natomiast rosyjskiej ropy Ural. Dyferencjał ma istota, bo dwie polskie rafinerie przerabiają głównie rosyjską ropę Ural, której cena jest uzależniona od ceny europejskiej ropy Brent. Cena Brent jest nieco wyższa, a to od momentu jej koszty zależą ceny paliw, także w Polsce. W konsekwencji im większa jest różnica pomiędzy ceną ropy rosyjskiej i ropą Brent, naszym polskie rafinerie zarabiają więcej.

Lotos podał też, że wrześniowa marża jest niemalze dwukrotnie wyższa w stosunku do najsłabszego wyniku w tym roku miesiąca – w maju br. marża rafineryjna wyniosła 4, 09 dolara dzieki baryłkę.

Na wysoką marżę we wrześniu 2014 r. wpłynął przede wszystkim rosnący dyferencjał Brent-Ural oraz notowania ropy spadające predzej niż notowania produktów naftowych. W obliczu korzystnego kształtowania się notowań poszczególnych produktów LOTOS jest premiowany za swoją strukturę uzysków, ponieważ duzy współczynnik konwersji rafinerii przy Gdańsku pozwala na skuteczne dostosowanie produkcji do struktury popytu krajowego jak i równiez możliwości eksportowych.

W ramach zakończonego w 2011 r. Programu 10+, Lotos zmodernizował rafinerię w Gdańsku – zwiększył jej sily przerobowe sposród 6 sluzace do 10, 5 mln dzwiek rocznie. Inwestycje pozwoliły dzieki uzyskanie większej ilości wysokomarżowych produktów sposród każdej przerobionej baryłki oraz umożliwiły przerób bardziej wymagających technologicznie gatunków surowca.

Lotos zamierza po najbliższych czasach zrealizować metrów. in. wzór budowy instalacji opóźnionego koksowania. Spółka kalkuluje, że realizacja tej inwestycji pozwoli zwiększyć poziom marży rafineryjnej o dodatkowe ok. 2 dolary na baryłce – głównie dzięki zredukowaniu udziału ciężkich produktów naftowych w całkowitej produkcji Lotosu na rzecz bardziej rentownych materialów płynnych.

  • UJRZYJ , jakie mozliwosci na nowatorskim forum odwiedzajacy piszą na temat spółce Lotos i na temat pozostałych spółkach z GPW

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy