KRRiT przypomni Polakom o ich długach wraz z tytułu nieopłacania abonamentu rtv

Author:
27 lipca, 2020
Category: odmienne

Zaległości Polaków sposród tytułu nieopłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego sięgają około 2 mld zł. Krajowa Rada Radiofonii i Tele-wizji postanowiła przypomnieć dłużnikom o ich zaległościach. Zgodnie z ordynacją podatkową przedawniają się ów kredyty dopiero na pięciu latach.

Rzeczniczka Krajowej Rady Katarzyna Twardowska powiedziała PAP, że KRRiT podpisała umowę z Pocztą Polską, która wysyła wezwania do zapłaty należności. Do tej pory wezwania tego typu zostały wysłane do 150 podmiotów – 100 osób prywatnych jak i równiez 50 firm. Dane osób, które opłat nie uiszczą we wskazanym terminie, mają być przekazane do Krajowego Rejestru Długów.

Jak dodała, była to umowa pilotażowa. Do końca roku KRRiT planuje aczkolwiek podpisanie kolejnej, dzięki której podobne upomnienia otrzyma tysiac piecset kolejnych podmiotów.

Rzeczniczka KRRiT wyjaśniła, że zgodnie z ordynacją podatkową zaległości abonamentowe przedawniają się wówczas po pięciu latach. Innymi slowy, że dług osoby, która przez pięć lat zalega z płatnością, na koniec tegoz roku wyniesie 1634 zł.

Twardowska poinformowała, że fabula KRRiT daje już efekty – swój kilkusettysięczny dług postanowił uregulować m. in. jeden z dużych, wspanialych hoteli. KRRiT rozłożyła zaległość na dziesieciu rat.

Wedlug obowiązującym prawem, abonament opłaca się zbyt używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przy czym przyjęto zalozenie, że osoba, która dysponuje taki urzadzenie odbiorcze w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go.

Środki z subskrypcji przeznaczane są na realizację misji publicznej przez publiczną telewizję jak i równiez radiofonię. Nizsze wpływy sposród tego tytułu oznaczają więc mniej środków na oplacanie m. in. Telewizji Polskiej i Naszego Radia; w budżecie TVP środki z tego tytułu stanowią aktualnie ok. 13 proc. dochodów. Resztę telewizja musi pozyskać z innych źródeł, głównie ze sprzedaży czasu reklamowego.

Osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczenia jednej opłaty abonamentowej (radiowej lub radiowo-telewizyjnej), niezależnie od czasu liczby używanych odbiorników po gospodarstwie domowym albo w samochodzie. Jedną opłatę wnoszą też m. in. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, szkoły, żłobki i domy pomocy społecznej.

Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową zbyt każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

Zgodnie z informacjami KRRiT, odbiornikiem radiofonicznym badz telewizyjnym wydaje sie urządzenie dostosowane do odbioru programu, to znaczy: telewizor, radio, radio do samochodów, radiomagnetofon jak i równiez wieża stereo z radiem. Należy je zarejestrować po placówce Korespondencji Polskiej przy ciągu 14 od wejścia w pierwotnego posiadanie.

Jak odbiornik nie jawi sie byc traktowany: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, pozwalające dzieki odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, ani też telewizor, który nie jest „trwale lub czasowo” podłączony az do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, zas pełniący np. rolę monitora. Charakteru odbiornika nie mają też urządzenia wielofunkcyjne a mianowicie komputery i telefony komórkowe.

W 2011 r. miesięczna opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego jak i równiez radiofonicznego to 17, pietnasty zł, zaś za używanie samego radia – piec, 35 zł. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika to trzydziestokrotność opłaty miesięcznej a mianowicie 514, 50 zł w sytuacji posiadania telewizora i 160, 50 zł w przypadku dysponowania wyłącznie radia.

W 2012 r. zbytnio korzystanie z radia i telewizora trzeba będzie zapłacić 18, 50 zł miesięcznie, zas za używanie tylko radia – 5, 50 zł za miesiąc.

Z opłacania abonamentu zwolnione są m. in. jednostki, które ukończyły 75. dwanascie miesiecy życia; posiadające orzeczenie o zaliczeniu sluzace do I stajnie inwalidzkiej, na temat całkowitej niezdolności do pracy lub na temat znacznym poziomie niepełnosprawności; inwalidzi wojenni i wojskowi; emeryci (gdy wysokość świadczenia nie zaakceptowac przekracza piecdziesiat proc. ubiegłorocznego przeciętnego zarobku w gospodarce krajowej narodowej); renciści i bezrobotni. Warunkiem nieodzownym do zdobycia zwolnienia od momentu opłat jest dopełnienie formalności w urzędzie pocztowym.

Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy sposród satelitarnych platform cyfrowych.

Do kontroli tworzenia obowiązku zapisu odbiorników uprawnieni są personel Poczty Krajowej. Kontroler, zanim wejściem sluzace do lokalu abonenta, powinien przedstawić cel swej wizyty, okazać upoważnienie podpisane przez kierownika jednostki pocztowej i legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego a mianowicie także dowód osobisty. Inspekcje mogą być prowadzone w godz. 8-20. Gdy abonent nie życzy sobie spotkania kontrolera we wlasnym mieszkaniu, wystarczy, że uobecni mu dowód zarejestrowania odbiorników. W przypadku stwierdzonych zaległości, szef placówki pocztowej powinien wysłać upomnienie, zas po siedmiu dniach wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do organu egzekucyjnego, czyli właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, „w wyjątkowych sprawach, jeżeli przemawiają za naszym szczególne względy społeczne albo przypadki losowe”, KRRiT może zaległości z tytułu subskrypcji umorzyć badz rozłożyć w raty. Konkluzja o to można złożyć do departamentu ekonomicznego przy biurze KRRiT.

W styczniu 2010 r. Trybunał Konstytucyjny ocenił, że egzekucja należności z tytułu zaległego abonamentu jest dopuszczalna i z perspektywy obowiązującego uprawnienia możliwa.

Corocznie wpływy sposród abonamentu maleją. W 2008 r. było to 887 mln zł, w zeszłym roku a mianowicie 537 mln zł. Prognozy KRRiT w ten dwanascie miesiecy mówią na temat 470 mln zł (pierwotne plany zakładały 380 mln zł).

Przy KRRiT trwają prace nad nowelizacją ustaw o radiofonii i tv, o opłatach abonamentowych i Prawa telekomunikacyjnego. Rada oferuje m. in., by budżet państwa opłacał abonament za osoby, które ustawowo są z owego zwolnione. Chodzi o kwotę rzędu 650 mln zł rocznie. (PAP)

mca/ bno/ ura/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy