Jakie są obowiązki subemitenta hipotecznego?

17 lutego 2021

Związane z

Ubezpieczyciel ma kluczowe znaczenie dla procesu hipotecznego, ponieważ to on zatwierdzi lub odmówi pożyczki. Przygotowuje uważną, szczegółową analizę pakietu pożyczek, aby określić, czy potencjalny pożyczkobiorca przedstawia odpowiedni poziom ryzyka. Ma całkowitą wiedzę na temat zasad i procedur pożyczkodawcy, co pozwala mu na dokonywanie rzetelnych ocen w przypadku każdego rozpatrywanego wniosku. Według Study, wymagania dotyczące stanowiska gwaranta hipotecznego obejmują 20-godzinny kurs i przystąpienie do testu SAFE Mortgage Loan Originator.

Przejrzyj wnioski o kredyt hipoteczny

Opis stanowiska procesora hipoteki obejmuje obowiązek upewnienia się, że pakiet wniosku jest kompletny. Nie tylko upewnia się, że każda sekcja wniosku jest całkowicie wypełniona, ale także sprawdza, czy dołączono wszystkie dokumenty uzupełniające. Jeśli brakuje jakichkolwiek informacji, zwłaszcza dotyczących dochodu pożyczkobiorcy lub majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia, gwarant nie będzie w stanie udzielić najbardziej dokładnej rekomendacji dotyczącej pożyczki. Jeżeli subemitent otrzyma niekompletną paczkę, jego obowiązkiem jest zwrócenie tej paczki przetwórcy w celu uzyskania niezbędnych elementów od pożyczkobiorcy.

Poznaj systemy przetwarzania

Opis stanowiska gwaranta hipotecznego obejmuje pracę z wieloma zautomatyzowanymi systemami przetwarzania. Po złożeniu wniosku o pożyczkę podmiot przetwarzający wprowadza informacje do systemu śledzenia pożyczki. Underwriter musi upewnić się, że wszystkie informacje są wprowadzone i dokładne, zwłaszcza jeśli ten system jest używany przy podejmowaniu decyzji. Korzysta również z usług różnych sprzedawców internetowych, aby przeprowadzać kontrole kredytowe, określać powodzie i przeszukiwać nieruchomości oraz określać statusy podatkowe wśród innych ważnych czynników. Musi być w stanie dokładnie wykorzystać wszystkie te systemy przetwarzania przy gwarantowaniu pożyczki.

Analiza pożyczki

Gwarant musi w pełni rozumieć politykę swojej instytucji w zakresie zatwierdzania pożyczek, której dwoma najważniejszymi elementami są akceptowalne wskaźniki wartości kredytu do wartości (LTV) i zadłużenia do dochodu (DTI). Korzystając z informacji zawartych we wniosku i dokumentach uzupełniających, gwarant oblicza te wskaźniki.

Jeśli wniosek spełnia te wytyczne, subemitent zatwierdza kredyt. Gwarant musi również określić warunki zamknięcia, aby plik był kompletny i spełnione były wszystkie obowiązujące przepisy. Na przykład, jeśli jego poszukiwania powodziowe ujawnią, że nieruchomość znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego, musi wymagać ubezpieczenia powodziowego jako warunku zamknięcia.

Czynniki kompensacyjne

Chociaż liczby we wniosku są zazwyczaj dokładnym odzwierciedleniem zdolności kredytobiorcy do spłaty, zgodnie z Policygenius, gwarant musi wiedzieć, kiedy wziąć pod uwagę czynniki wykraczające poza liczby. Nazywa się to ubezpieczeniem ręcznym, w przeciwieństwie do automatycznego ubezpieczania, który jest wykonywany przez komputer. Na przykład, jeśli bank zezwala na 40-procentowy wskaźnik DTI, a pożyczkobiorca ma 42 procent, polityka mówi, że kredyt zostanie odrzucony. Gwarant może jednak zauważyć, że wnioskodawca ma długotrwałe, stabilne zatrudnienie, wysoce płynne aktywa i bardzo niski wskaźnik LTV. Gwarant może następnie zatwierdzić pożyczkę jako wyjątek, powołując się na czynniki kompensujące.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy