Jakie dokumenty są potrzebne do chwilówki?

17 lutego 2021

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania chwilówki? Różne firmy pożyczkowe mogą mieć różne wymagania wobec wnioskodawców, ale niektóre z potrzebnych im dokumentów są udostępniane.

Podanie o pożyczkę

Zacznijmy od tego, co jest podstawą. Wniosek o pożyczkę jest niezbędny, aby ubiegać się o chwilówkę, niezależnie od tego, czy robimy to tradycyjnie, czy online. W tym drugim przypadku jest to formularz online, ale w obu wariantach musi zawierać informacje, które posłużą do identyfikacji wnioskodawcy i analizy jego zdolności kredytowej.

W związku z tym musi zawierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, a także adres zamieszkania, zameldowania lub do korespondencji. Ponadto wniosek powinien zawierać szczegóły samej pożyczki. Pożyczkobiorca deklaruje wobec niej swoje oczekiwania, określając we wniosku konkretną kwotę i okres spłaty, którymi jest zainteresowany.

Kolejną grupą informacji, które powinny znaleźć się we wniosku, są te dotyczące dochodów i wydatków. Chodzi o źródło dochodu i jego wysokość. Jeśli chodzi o wydatki, należy liczyć się ze stałym obciążeniem finansowym, a co za tym idzie np. Wysokością spłacanych rat kredytu.

Pracownicy są zwykle zobowiązani do umieszczenia we wniosku danych pracodawcy, takich jak nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres i numer kontaktowy. Dane te są potrzebne firmie pożyczkowej do określenia ryzyka kredytowego.

Zaświadczenie o dochodach

W Internecie można znaleźć pożyczki bez zaświadczeń, ale wiele firm nadal wymaga od klientów przedstawienia oświadczeń o dochodach. Jeżeli pożyczkobiorca jest osobą pracującą, powinien przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Osoby zatrudnione na umowę o pracę co do zasady muszą przedstawić zaświadczenia z ostatnich 3 miesięcy, zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie – na okres 6-12 miesięcy.

Zamiast oświadczenia o zarobkach możesz dostarczyć wyciąg ze swojego konta osobistego, pod warunkiem, że widzisz przelewy wynagrodzeń jasno opisane przez pracodawcę jako zapłata za wykonaną pracę. Ponadto firmy pożyczkowe często wymagają od Ciebie złożenia umowy z pracodawcą.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku emerytów i rencistów. Wymagają ostatniej emerytury lub renty albo decyzji o przyznaniu lub wycenie świadczenia. Ponadto emeryci mogą być zobowiązani do okazania emeryta, który potwierdza okres, za który przyznano emeryturę.

Zgoda na weryfikację w BIK

Niektóre firmy pożyczkowe wymagają, aby we wniosku pożyczkowym (zazwyczaj na samym dole) umieszczona była zgoda pożyczkobiorcy na sprawdzenie informacji o nim w wybranych bazach danych, takich jak Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej. Jest to potrzebne do określenia ryzyka kredytowego.

dowód osobisty

Oczywiście będziesz potrzebować również dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość. Nie będzie więc dowodu osobistego – raczej niewiele firm pożyczkowych przyjmuje zamiast niego paszport lub inny dokument ze zdjęciem.

numer konta bankowego

Aby pożyczka została przelana na nasze konto, należy oczywiście podać jej numer. Wiele firm pożyczkowych musi również zweryfikować tożsamość klienta, autoryzować wniosek kredytowy i zatwierdzić umowę.

napisane przez Pauline Kunkle – Opublikowany w Payday Loan

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy