Fundusze unijne: 40 mln euro dzieki wsparcie Koszalina i sasiedniego miasta

Fundusze unijne: 40 mln euro dzieki wsparcie Koszalina i sasiedniego miasta
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Połączenie Koszalina (Zachodniopomorskie) z planowanymi drogami ekspresowymi – to część lokaty, które mogą być przeprowadzone przy pomocy funduszy unijnych. Koszalin i rejony to teren interwencji strategicznej, na którego rozwój przeznaczono 40 mln euro z RPO.

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Wygodny jest jednym wraz z dwóch obszarów strategicznej interwencji na Pomorzu Zachodnim, o którym mówi Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – powiedziała PAP Emilia Wolf wraz z zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego.

Wokół największych zachodniopomorskich miast inwestycje z udziałem m. in. środków RPO prowadzone będą w ramach tak zwanym. Zintegrowanych Lokaty Terytorialnych (ZIT). Pieniądze owe mają wzmocnić potencjał ekonomiczny regionu, czyli m. in. ułatwić kierowanie działalności gospodarki polski, a także dopasować ofertę edukacyjną do lokalnego rynku pracy.

– Innym istotnym obszarem są inwestycje transportowe. Przygotowania dotyczące ZIT są już w końcowej fazie przygotowania – mówi Wolf.

W realizację ZIT zaplanowano w zakresie zachodniopomorskiego RPO blisko 150 mln euro, z czego 40 mln euro to środki przeznaczone dla Koszalina i okolic.

– Koszaliński samorząd przygotował wstęp­ną listę 30 lokaty, na które będzie chciał pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej – powiedział PAP rzecznik prasowy prezydenta Koszalina Robert Grabowski.

Większość zadań posiada szansę wykonania w ramach ZIT, bo pro­jekty takie muszą być wspólną inicjatywą, przynajmniej kilku lokalnych samorzą­dów.

– W ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Wydajnego od wiecej niz dwóch czasów współpracuje 19 gmin, które wspólnie podejmują starania o wsparcie unijne. Ostateczna spis priorytetowych in­westycji zostanie wyłoniona po wspól­nych uzgodnieniach na koniec kwietnia a mianowicie mówi Grabowski.

Na wstępnej liście priorytetów Koszalina znalazły się m. in.: połączenie Koszalina wraz z przyszłymi drogami S6 i S11, termomodernizacja budynków komunalnych i użytecz­ności publicznej, rozszerzenie strefy ekonomicznej.

– Wraz z inwestycji na temat szerszym zasięgu koszaliński ratusz chciałby uruchomić marinę w brzegu jeziora Jamno, zas tak­że wspólnie z Kołobrzegiem utworzyć centrum nauczania mozliwego, które kształciło­by w najbardziej pożądanych przy regionie wspólzawodnictwach, takich jak hote­larstwo, gastronomia, czy prze­twórstwo rybne – mówi Grabowski.

W liście wydaje sie także konstrukcja sieci ścieżek ro­werowych, które mają połączyć mniejsze miejscowości z głównymi miastami skupiającymi urzędy, szkoły czy koordynacje kultury – mówił rzecznik. Dodał, że samorząd będzie starał się także pozyskać pieniądze dzieki modernizację amfiteatru, ale raczej z odmiennych programów niż ZIT.

Wartość najważniejszych koszalińskich in­westycji to ok. 630 mln zł – wylicza Grabowski.

Obok pieniędzy dzieki obszary strategicznej interwencji, przynajmniej 650 mln euro z zachodniopomorskiego RPO zaplanowano także na tzw. Specjalną Strefę Włączenia. Zawiera ona część obszarów wiejskich, które zmagają się m. in. z brakiem miejsc pracy. Specyfiką województwa wydaje sie byc duża wielkosc terenów popegeerowskich we zachodniej i centralnej jego części.

Prywatyzacja państwowego rolnictwa przy województwie dzieki początku lat 90. spowodowała utratę pracy przez ponad 26 tys. osób – mówi dokument wydziału zarządzania zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego.

„Pomimo wielokrotnie podejmowanych prób, tylko nieliczne społeczności byłych pracowników PGR-ów zdołały odnaleźć się w nowych realiach gospodarki wolnorynkowej. Wiele, cos wiecej niz rodzin, ale i takze całych społeczności wiejskich okazało się bezradnych, nie będąc w stanie przystosować się swiezej rzeczywistości. Panujący ogólnie zastój, a nawet regres wsi popegeerowskich w efekcie doprowadził do alienacji i wykluczenia zamieszkujących je lokalnych społeczności” – napisano w dokumencie.

Pieniądze kierowane na Specjalną Strefę Włączenia mają być przeznaczone w rozwój metrów. in. infrastruktury kolejowej jak i równiez drogowej, zwiększenie liczby stanowisk zatrudnienia, a także rozwój edukacji.

Czytaj więcej w

  • Miliardy na inwestycje mogą ominąć Polskę
  • Eksperci wskazali, jak hamuje rozwój w Europie
  • Wydaliśmy setki miliardów z Unii. Zobacz, na co
  • Zapowiadają 800 oryginalnych miejsc pracy