Balicki ws. braku palarni po szpitalach psychiatrycznych

27 lipca, 2020
Category: inne

Zakaz palenia papierosów w szpitalach psychiatrycznych, dokad część osób przebywa długo i przymusowo, będzie ciezki do wyegzekwowania i niehumanitarny – uważa Marek Balicki (SLD). Poseł złożył w poniedziałek interpelację w naszej sprawie.

Zgodnie z najnowszymi przepisami od poniedziałku po zakładach pieczy zdrowotnej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych; nie wydaje sie byc tam możliwe wyodrębnianie osobnych pomieszczeń na rzecz palaczy.

Zdaniem Balickiego, przedlozenie tego zakazu w szpitalach psychiatrycznych nie uwzględnia specyfiki ich operowania. Poseł wskazał, że znaczna część pacjentów chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne) będących palaczami przebywa w tychze szpitalach poprzez wiele tygodni. Jak zaznaczył, część sposród nich została tam przyjęta bez własnej zgody, natomiast ich przebywanie w placówce jest niczym innym jakim sposobem czasowym pozbawieniem wolności.

„Egzekwowanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w stosunku do tychze pacjentów będzie nie tylko bardzo trudne, jednak przede wszystkim niehumanitarne. Będzie powodować niepotrzebne spory między personelem a pacjentami i czesto niekorzystnie wpływać na proces zaburzeń psychotycznych i stanów pobudzenia” a mianowicie uważa Balicki.

Jego zdaniem, pacjenci z pewnością będą łamać zakaz, paląc w obszarach do tego nieprzystosowanych np. po toaletach, narażając osoby niepalące na wdychanie dymu jak i równiez zwiększając niebezpieczenstwo pożarowe.

Balicki podkreślił, że karanie pacjentów grzywną po większości przypadków nie będzie możliwe, bowiem zgodnie z art. 17 Kodeksu wykroczeń a mianowicie nie popełnia wykroczenia, kto z powodu slabosci psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności umyslowych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać swoim znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

Według Balickiego, na problem tenze wskazywali od wielu tygodni dyrektorzy szpitali psychiatrycznych, którzy postulują utrzymanie w ich placówkach możliwości wyznaczania palarni na poszczególnych oddziałach.

W interpelacji Balicki zwrócił się az do Ministerstwa Zdrowia z pytaniami, czy kwestia ta wydaje sie resortowi znana, dlaczego do tej pory ministerstwo nie podjęło inicjatywy w tejze sprawie jak i równiez czy przewiduje ją po najbliższym okresie.

Do periodu nadania depeszy PAP nie zaakceptowac uzyskała w Ministerstwie Stanu zdrowia komentarza sluzace do interpelacji i zawartych przy niej doswiadczen.

„Będziemy przyglądać się wykonania przepisów; jeżeli okaże się, że są niedoskonałe, możliwe są nastepne zmiany” – powiedział zastępca szefa Głównego Inspektora Higienicznego Jan Orgelbrand, poproszony przez PAP na temat odniesienie się do interpelacji Balickiego. (PAP)

ktl/ pro/ abr/ gma/