AMERYCE krytykują tłumienie przez reżimy demokratycznych protestów

AMERYCE krytykują tłumienie przez reżimy demokratycznych protestów
27 lipca, 2020
Category: inne

# dochodzą informacje odnosnie Polski #

27. 02. Waszyngton (PAP/AFP, Reuters) – Po raporcie na temat prawach człowieka na świecie USA skrytykowały w czwartek rosnące użycie sił zbrojnych przez autorytarne rządy, zeby tłumić demokratyczne protesty. Po części na temat Polsce zauważono, że zmalało zjawisko sprawdzania połączeń telefonicznych przez rząd.

„Autorytarne rządy na całym świecie wykorzystywały siły bezpieczeństwa w celu umocnienia swej władzy i wyeliminowania opozycji, narażając w dłuższej perspektywie stabilizację, bezpieczeństwo jak i równiez rozwój gospodarczy ich krajów” – napisał Departament Stanu USA po raporcie dotyczącym stanu przestrzegania praw człowieka w 2013 r.

Od czasu Sudanu, poprzez Syrię jak i równiez Birmę, wedlug Majdan Niepodległości w Kijowie siły porządkowe muszą zostać rozliczone wraz z nadużyć, które mogły popełnić, jeśli pierwotnego państwa chcą zapewnić swoje przejście do demokracji a mianowicie podkreślono w dokumencie.

Raport mówi na temat represjach w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego w swiezych i niesolidnych demokracjach, które powstały w następstwie arabskiej wiosny. Napiętnowany został zwłaszcza Egipt po związku wraz z „nadmiernym użyciem sił bezpieczeństwa, w tym mordowaniem i zastosowaniem tortur”.

„Na całym świecie miliony osób pozbawiane są wolności obywatelskich, prześladowane i nękane, uciszane za swoje poglądy, oddawane torturom, nielegalnie przetrzymywane, zmuszane do pracy w meczacych warunkach, często przy deficytu jakiejkolwiek kontroli” – odczytujemy w raporcie.

W części dotyczącej Naszego kraju rząd NA JUKATAN tak jak po latach poprzednich za największe problemy uznał „nieskuteczne sądownictwo oraz długie procedury sądowe, co zaklóca wymierzanie sprawiedliwości”. Wypomniano też Polsce, że „wzrosły incydenty ksenofobiczne jak i równiez rasistowskie”, w ponizszym przypadki przestępstw antysemickich, jakim sposobem np. podpalenia. „Lokalne struktury pozarządowe odnotowały poprawę przy ściganiu zbrodni na tle nienawiści, ale badania policyjne dotyczące aktów antysemickich oraz ksenofobicznych często nie zaakceptowac doprowadziły az do zatrzymania sprawców” – odczytujemy w raporcie.

Inne problemy, na które zwraca uwagę raport, to „złe traktowanie więźniów przez strażników”, „obowiązkowa kastracja chemiczna niektórych sprawców przestępstw seksualnych”; „czasem nazbyt małe cele więzienne” a takze „zwlekanie z restytucją mienia prywatnego”.

Poza tym – dodaje raport a mianowicie polskie „prawo umożliwia organom ścigania rozlegly dostęp do danych”. Niemniej jednak USA zauważają, że „monitorowanie przez rząd lokalizacji i rejestru połączeń telefonicznych spadło od poprzedniego roku”. Po ubiegłym roku kalendarzowego Stany Zjednoczone wyrażały zaniepokojenie z powodu rosnącego zjawiska sprawdzania przez organy piszczalkowe rządowe połączeń telefonicznych (miejsca oraz między jakimi numerami rozmowa się odbywa) wyjawszy nadzoru sądowego. (PAP)

icz/ cyk/ mc/ dym/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy